University of Basel

Petersplatz 1, CH-4001 Basel, Switzerland
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#103

ARWU Ranking

#96

Average Fees (USD)

22,758

Total Students

0

TỔNG QUAN

Dữ liệu đang được cập nhật

TỔNG QUAN

Dữ liệu đang được cập nhật

Tin xem nhiều