California Institute of Technology (Caltech)

1200 East California Boulevard Pasadena, US
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#5

ARWU Ranking

#9

Average Fees (USD)

68,901

Total Students

0

TỔNG QUAN

Viện Công nghệ California là một viện đại học nghiên cứu tư thục ở Pasadena, California, Hoa Kỳ. Caltech có sáu đơn vị thành viên, hướng trọng tâm vào các ngành khoa học và kỹ thuật.

Trường được thành lập vào năm 1891 với chương trình đại học bốn năm toàn thời gian của trường nhấn mạnh sự hướng dẫn trong cả nghệ thuật và khoa học. Học sinh học một chương trình cốt lõi gồm ba thuật ngữ toán học và vật lý, hai môn hóa học, một trong các môn sinh học, hai khóa học trong phòng thí nghiệm, một trong các giao tiếp khoa học, ba môn giáo dục thể chất và 12 thuật ngữ nhân văn và khoa học xã hội.

Caltech là một trường có tính chọn lọc cao: với số lượng khoảng 1000 người, chỉ chào đón khoảng 230 tân sinh viên mới và 10 đến 15 sinh viên chuyển tiếp mới mỗi mùa thu. Tỷ lệ nhập học là tám phần trăm, với 9% của lượng bao gồm sinh viên quốc tế. Có tỷ lệ nữ sinh viên nam là 46 : 54.

Sau khi tốt nghiệp, cựu sinh viên của Caltech có một mức lương khởi đầu trung bình cao nhất trong số những sinh viên tốt nghiệp của các trường cao đẳng hoặc đại học khác. Theo một nghiên cứu, theo PayScale, mức lương khởi điểm trung bình cho sinh viên tốt nghiệp trong năm 2012 - 2013 là 67.400 USD, với mức trung bình nghề nghiệp trung bình tăng lên 120.700 USD. Caltech cũng đã được tìm thấy để cung cấp sự trở lại cao thứ hai của đầu tư giáo dục đại học, tại 1,991,000 USD trong khoảng thời gian 30 năm.

TỔNG QUAN

Viện Công nghệ California là một viện đại học nghiên cứu tư thục ở Pasadena, California, Hoa Kỳ. Caltech có sáu đơn vị thành viên, hướng trọng tâm vào các ngành khoa học và kỹ thuật.

Trường được thành lập vào năm 1891 với chương trình đại học bốn năm toàn thời gian của trường nhấn mạnh sự hướng dẫn trong cả nghệ thuật và khoa học. Học sinh học một chương trình cốt lõi gồm ba thuật ngữ toán học và vật lý, hai môn hóa học, một trong các môn sinh học, hai khóa học trong phòng thí nghiệm, một trong các giao tiếp khoa học, ba môn giáo dục thể chất và 12 thuật ngữ nhân văn và khoa học xã hội.

Caltech là một trường có tính chọn lọc cao: với số lượng khoảng 1000 người, chỉ chào đón khoảng 230 tân sinh viên mới và 10 đến 15 sinh viên chuyển tiếp mới mỗi mùa thu. Tỷ lệ nhập học là tám phần trăm, với 9% của lượng bao gồm...

Tin xem nhiều