Princeton University

Princeton University, Princeton, NJ 08544-0001
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#7

ARWU Ranking

#6

Average Fees (USD)

63,600

Total Students

0

TỔNG QUAN

Viện Đại học Princeton, là một viện đại học tư thục tọa lạc ở Princeton, New Jersey, Hoa Kỳ. Princeton là viện đại học xếp thứ 4 trong các trường và viện đại học cổ xưa nhất ở Hoa Kỳ và một trong tám trường và viện đại học của Ivy League.

Được thành lập tại Elizabeth, New Jersey vào năm 1746 mang tên Trường Đại học New Jersey, trường được dời về Newark năm 1747, sau đó về Princeton năm 1756 và đổi tên thành Viện Đại học Princeton vào năm 1896.

Sinh viên đại học Princeton theo một chương trình học nghệ thuật tự do rộng lớn trên bề rộng cũng như chiều sâu. Học sinh áp dụng cho toàn bộ trường đại học, không áp dụng cho các phòng ban, chương trình hoặc trường học riêng lẻ. Sau khi ghi danh, sinh viên có thể chọn theo đuổi bằng Cử nhân Nghệ thuật hoặc Cử nhân Khoa học Kỹ thuật.

Trong mỗi chương trình cấp bằng, sinh viên có thể chọn từ 37 môn học khác nhau và 53 chương trình chứng chỉ liên ngành. Princeton có tỷ lệ sinh viên theo tỉ lệ giảng viên là 5:1, khuyến khích sự tham gia chặt chẽ với việc giảng dạy đại học.

Một nguyên tắc trung tâm khác của việc giảng dạy đại học là nguyên tắc: các nhóm thảo luận nhỏ họp hàng tuần để khám phá các chủ đề từ các bài giảng và bài đọc của khóa học. Là một trường đại học ở Ivy League, chỉ có những học sinh có năng khiếu học thuật nhất mới được vào Princeton.

Điều này được sinh ra trong các số liệu thống kê: chỉ có 6,1 phần trăm của các ứng viên đã được cung cấp một nơi ở Princeton cho lớp được tổ chức vào năm học 2021. Ngoài ra còn có các yêu cầu tiêu chuẩn của bài thi SAT và bài kiểm tra môn học, cũng như các yêu cầu về tiếng Anh bổ sung cho những người có ngôn ngữ đầu tiên không phải là tiếng Anh.

TỔNG QUAN

Viện Đại học Princeton, là một viện đại học tư thục tọa lạc ở Princeton, New Jersey, Hoa Kỳ. Princeton là viện đại học xếp thứ 4 trong các trường và viện đại học cổ xưa nhất ở Hoa Kỳ và một trong tám trường và viện đại học của Ivy League.

Được thành lập tại Elizabeth, New Jersey vào năm 1746 mang tên Trường Đại học New Jersey, trường được dời về Newark năm 1747, sau đó về Princeton năm 1756 và đổi tên thành Viện Đại học Princeton vào năm 1896.

Sinh viên đại học Princeton theo một chương trình học nghệ thuật tự do rộng lớn trên bề rộng cũng như chiều sâu. Học sinh áp dụng cho toàn bộ trường đại học, không áp dụng cho các phòng ban, chương trình hoặc trường học riêng lẻ. Sau khi ghi danh, sinh viên có thể chọn theo đuổi bằng Cử nhân Nghệ thuật hoặc Cử nhân Khoa học Kỹ thuật.

Trong mỗi chương trình cấp bằng, sinh viên có thể chọn từ...

Tin xem nhiều