University of California, Los Angeles

405 Hilgard Avenue Los Angeles, US
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#17

ARWU Ranking

#11

Average Fees (USD)

55,140

Total Students

0

TỔNG QUAN

Chương trình học tại trường UCLA luôn nằm trong 20 trường có chất lượng giáo dục cao nhất của Mỹ theo thống kê của National Research Council.

Viện Đại học California ( UCLA) là một viện đại học công lập nằm trong khu vực dân cư của Westwood trong nội vi thành phố Los Angeles. Thiết lập như là một viện đại học vào năm 1919, đây là viện đại học cổ xưa thứ nhì trong hệ thống Viện Đại học California.

Đại học California, Los Angeles (UCLA) cung cấp hơn 125 chuyên ngành đại học, chẳng hạn như: Nghiên cứu Trung Đông, Nghiên cứu về Bắc Âu, Nhận thức khoa học, Tiếng Ý, Kỹ thuật vật liệu, Kĩ thuật hàng không vũ trụ, Nghiên cứu kiến trúc,...

TỔNG QUAN

Chương trình học tại trường UCLA luôn nằm trong 20 trường có chất lượng giáo dục cao nhất của Mỹ theo thống kê của National Research Council.

Viện Đại học California ( UCLA) là một viện đại học công lập nằm trong khu vực dân cư của Westwood trong nội vi thành phố Los Angeles. Thiết lập như là một viện đại học vào năm 1919, đây là viện đại học cổ xưa thứ nhì trong hệ thống Viện Đại học California.

Đại học California, Los Angeles (UCLA) cung cấp hơn 125 chuyên ngành đại học, chẳng hạn như: Nghiên cứu Trung Đông, Nghiên cứu về Bắc Âu, Nhận thức khoa học, Tiếng Ý, Kỹ thuật vật liệu, Kĩ thuật hàng không vũ trụ, Nghiên cứu kiến trúc,...

Tin xem nhiều