Columbia University

2960 Broadway New York, US
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#16

ARWU Ranking

#8

Average Fees (USD)

67,000

Total Students

0

TỔNG QUAN

Viện Đại học Columbia, là một viện đại học nghiên cứu tư thục ở khu vực Morningside Heights, quận Manhattan, thành phố New York, Hoa Kỳ và đồng thời viện Columbia là một thành viên lâu đời của Ivy League.

Columbia là cơ sở giáo dục đại học lâu đời nhất tại tiểu bang New York, đứng thứ 5 tại US, và là một trong 9 đại học thuộc địa được thành lập trước Cách mạng Hoa Kỳ. Trường được thành lập vào năm 1754 với tên King's College dưới hiến chương hoàng gia của vua George đệ Nhị của Vương quốc Anh, và là một trong ba trường đại học duy nhất tại Hoa Kỳ được thành lập dưới đặc quyền này.

Đại học Columbia có 20 trường và khoa cung cấp các chương trình đại học: Kiến trúc, Lập kế hoạch & Bảo tồn nghệ thuật, Cao đẳng Barnard, Kinh doanh, Đại học Bác sĩ và Bác sĩ phẫu thuật, Cao đẳng Columbia, Nha khoa, Kỹ thuật, Khoa Nghệ thuật & Khoa học, Nghiên cứu tổng hợp, Quốc tế & Công cộng, Trường dòng Thần học Do Thái, Báo chí, Pháp luật, Điều dưỡng, Nghiên cứu chuyên nghiệp, Sức khỏe cộng đồng, Công tac xa hộ, Giảng sư, Trường thần học Union.

TỔNG QUAN

Viện Đại học Columbia, là một viện đại học nghiên cứu tư thục ở khu vực Morningside Heights, quận Manhattan, thành phố New York, Hoa Kỳ và đồng thời viện Columbia là một thành viên lâu đời của Ivy League.

Columbia là cơ sở giáo dục đại học lâu đời nhất tại tiểu bang New York, đứng thứ 5 tại US, và là một trong 9 đại học thuộc địa được thành lập trước Cách mạng Hoa Kỳ. Trường được thành lập vào năm 1754 với tên King's College dưới hiến chương hoàng gia của vua George đệ Nhị của Vương quốc Anh, và là một trong ba trường đại học duy nhất tại Hoa Kỳ được thành lập dưới đặc quyền này.

Đại học Columbia có 20 trường và khoa cung cấp các chương trình đại học: Kiến trúc, Lập kế hoạch & Bảo tồn nghệ thuật, Cao đẳng Barnard, Kinh doanh, Đại học Bác sĩ và Bác sĩ phẫu thuật, Cao đẳng Columbia, Nha khoa, Kỹ thuật, Khoa Nghệ thuật & Khoa học,...

Tin xem nhiều