VISA DU HỌC ÚC QUAN TRỌNG THẾ NÀO ?

Loại visa du học Úc mà bạn xin để du học là loại 500, bất luận bậc học hay ngành học nào. Hồ sơ xin visa cần nộp online, theo link: online.immi.gov.au/elp/app. Thời gian xét visa du học Úc khoảng 4 tuần. Thời hạn visa du học được cấp tối đa là 5 năm.

Học xong khóa cao đẳng 2 năm bạn được ở lại làm việc 1,5 năm, học xong khóa đại học hoặc thạc sỹ dạng lên lớp 2 năm trở lên bạn được ở lại 2 năm, học xong thạc sĩ dạng nghiên cứu 2 năm trở lên hoặc tiến sĩ – bạn được ở lại 4 năm. Bạn có thể xin định cư theo dạng tay nghề nếu đủ điều kiện.

Khi là công dân Việt Nam thì tùy theo trường mà bạn xin học, visa du học của bạn sẽ bị coi là:

Ở mức độ rủi ro cao: Khi đó bạn phải chứng minh năng lực tài chính và tiếng Anh với văn phòng visa.

Ở mức độ rủi ro thấp: Khi đó bạn không phải chứng minh năng lực tài chính hay chứng chỉ tiếng Anh với văn phòng visa.

Trong cả hai trường hợp trên thì khi cần, văn phòng visa vẫn có quyền yêu cầu cung cấp bằng chứng tài chính hay chứng chỉ tiếng Anh.

Khi bạn phải chứng minh năng lực tài chính/tiếng Anh thì:

Về chứng minh năng lực tài chính, bạn có thể chọn:

  • Trình sổ tiết kiệm đủ ăn, ở, học trong 1 năm, hoặc:
  • Trình bằng chứng thu nhập >=60,000AUD - 70,000AUD/ năm
  • Bằng chứng bạn tham gia chương trình trao đổi học sinh hoặc có học bổng.

Về chứng minh năng lực tiếng Anh: bạn có thể chọn một trong số các kì thi được công nhận dưới đây và cần đạt điểm theo quy định cụ thể đã nêu:

Tên kì thi

Điểm tối thiểu->

vào học thẳng

Tối thiểu +

học thêm 10 tuần

Tối thiểu +

học thêm 20 tuần

PTE A

42

36

30

IELTS

5.5

5.0

4.5

TOEFL / internet

46

35

32

TOEFL / giấy

527

500

450

Cambridge

162

154

147

OET

pass

pass

pass

Du học Úc: Hướng dẫn visa/thị thực

Tin xem nhiều