VISA DU HỌC ANH QUAN TRỌNG THẾ NÀO ?

Việc làm thủ tục Visa du học Anh được xem là một qui trình khá phức tạp. Để xin Visa du học thành công, bạn phải trải qua rất nhiều bước. Ngoài ra, tùy thuộc vào quốc gia mà bạn chọn du học sẽ có những quy định xin Visa và các bước mà bạn thực hiện những yêu cầu của việc xin visa là rất khác nhau.

Loại visa du học Anh bạn cần sẽ tùy thuộc vào độ tuổi và loại hình học tập bạn muốn thực hiện. Có 3 loại visa du học:

  • Tier 4 (General) student visa: Là visa bậc 4 (Phổ thông), dành cho học sinh, sinh viên. Để được cấp loại visa này học viên phải đủ điều kiện từ 16 tuổi trở lên và đã được một cơ sở giáo dục tại Anh mời học 1 khoá.
  • Tier 4 (Child) student visa: Là visa bậc 4 (Trẻ em), dành cho học sinh có độ tuổi từ 4 đến 17 và đã được một cơ sở giáo dục tại Anh mời học 1 khoá và có một người tài trợ Bậc 4 hợp cách, chẳng hạn như một trường đóng phí độc lập.
  • Short-term study visa: Là visa học tập ngắn hạn dành cho học sinh, sinh viên. Học viên được mời học một chương trình ngắn hạn tại Anh, chẳng hạn như một khóa học tiếng Anh hay khóa đào tạo.

Để xin visa du học Anh dạng Tier 4, bạn cần chứng minh có sổ tiết kiệm trên 28 ngày, trị giá £1,000 trên mỗi tháng và phải tối thiểu đủ trong 9 tháng nếu bạn ở London hoặc £800/ tháng học nhân với 9 tháng, nếu bạn ở ngoài London.

Ngoài ra, để được cấp visa du học Anh, bạn cần đạt 40 điểm:

-  30 điểm: căn cứ và bản CAS do trường học sinh dự định học cấp, chỉ rõ học sinh đáp ứng được các yêu cầu đầu vào của trường và trường học sinh đăng ký cần nằm trong danh sách các trường được phép tuyển sinh quốc tế.

-  10 điểm căn cứ vào thông tin năng lực tài chính học sinh cung cấp. Số tiền trong sổ tiết kiệm cần đủ để học sinh sinh hoạt và học tập trong 1 năm, theo cách tính của chính phủ Anh.

Du học Anh: Hướng dẫn visa/thị thực

Tin xem nhiều