Ngữ pháp tiếng Anh: Cách sử dụng enough & too, quite & rather

Ngữ pháp tiếng Anh: Cách sử dụng enough & too, quite & rather

Bạn đã nắm được những các sử dụng enough, too, quite và rather trong tiếng anh chưa? Bài viết này sẽ giúp bạn tổng hợp các cách dùng enough, too,...
Ngữ pháp tiếng Anh: Danh từ ghép

Ngữ pháp tiếng Anh: Danh từ ghép

Danh từ ghép là cấu trúc ngữ pháp khá phổ biến khi làm bài tập tiếng Anh. Cùng tổng hợp kiến thức Danh từ ghép trong tiếng anh và làm...
Ngữ pháp tiếng Anh: Sở hữu cách & Cấu trúc of + danh từ

Ngữ pháp tiếng Anh: Sở hữu cách & Cấu trúc of + danh từ

Sở hữu cách (Possessive case) là một chủ điểm ngữ pháp cơ bản quen thuộc, luôn được sử dụng trong tiếng Anh. Cùng Kênh Tuyển Sinh ôn lại những kiến...
Ngữ pháp tiếng Anh: Cách sử dụng little/a little, few/a few

Ngữ pháp tiếng Anh: Cách sử dụng little/a little, few/a few

Tại sao câu này lại dùng a little mà không phải little? Làm sao để phân biệt được few và a few? Đây là băn khoăn của rất nhiều người...
Ngữ pháp tiếng Anh: Cách sử dụng giới từ to, for và so that

Ngữ pháp tiếng Anh: Cách sử dụng giới từ to, for và so that

Ngữ pháp tiếng anh đóng vai trò quan trọng trong việc học tiếng Anh. Cùng nắm vững cách lý thuyết ngữ pháp tiếng anh căn bản về cách sử dụng...
Ngữ pháp tiếng Anh:  Phân biệt & Tổng hợp cách dùng to V-inf và V-ing

Ngữ pháp tiếng Anh: Phân biệt & Tổng hợp cách dùng to V-inf và V-ing

Để cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình, bạn chắc chắn không thể bỏ qua việc học ngữ pháp tiếng anh. Sau đây là cách dùng to V và...
Ngữ pháp tiếng Anh: Cách sử dụng Prefer, Would prefer, Would rather

Ngữ pháp tiếng Anh: Cách sử dụng Prefer, Would prefer, Would rather

Để cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình, bạn chắc chắn không thể bỏ qua việc học ngữ pháp tiếng anh. Sau đây là cách sử dụng prefer, would...
Bài tập: Tính từ + ONE/ONES và Tính từ làm Đại từ

Bài tập: Tính từ + ONE/ONES và Tính từ làm Đại từ

Bạn đã biết về cách sử dụng Tính từ + one/ones và Tính từ làm Đại từ trong tiếng Anh qua loạt bài trước đó của Kênh Tuyển Sinh chưa?...
Ngữ pháp tiếng Anh: Mẫu câu It is said that, (He) is said to và (be) supposed to

Ngữ pháp tiếng Anh: Mẫu câu It is said that, (He) is said to và (be) supposed to

Trong tiếng Anh, It is said that…. Và He is said to…. được dùng khi tường thuật hay đưa tin tức. (Be) supposed to: dùng trong 2 trường hợp: tường...
Tổng hợp bài tập Tính từ + động từ nguyên thể/ mệnh đề that/ giới từ

Tổng hợp bài tập Tính từ + động từ nguyên thể/ mệnh đề that/ giới từ

Ngữ pháp tiếng anh đóng vai trò quan trọng trong việc học tiếng Anh. Cùng nắm vững cách đặt câu với tính từ đi kèm với động từ nguyên thể,...
Ngữ pháp tiếng Anh: Tính từ + động từ nguyên thể/mệnh đề that/giới từ

Ngữ pháp tiếng Anh: Tính từ + động từ nguyên thể/mệnh đề that/giới từ

Tính từ là từ chỉ tính chất, mức độ, phạm vi, … của người hoặc sự vật. Tính từ được sử dụng để bổ nghĩa cho Danh từ hoặc Đại...
Ngữ pháp tiếng Anh: Tính từ + ONE/ONES và Tính từ làm Đại từ

Ngữ pháp tiếng Anh: Tính từ + ONE/ONES và Tính từ làm Đại từ

Bạn đã nắm được những cách sử dụng tính từ thông dụng trong câu tiếng anh chưa? Sau đây là cách sử dụng Tính từ + one/ones và Tính từ...
Ngữ pháp tiếng Anh: Cách sử dụng giới từ at/on/in

Ngữ pháp tiếng Anh: Cách sử dụng giới từ at/on/in

“In”, “on”, “at” là ba giới từ chỉ nơi chốn phổ biến và cũng là ba từ dễ gây nhầm lẫn nhất trong tiếng Anh. Để phân biệt ba giới...
Cách sử dụng As if/ As though; For, during & while; By, Until & By the time

Cách sử dụng As if/ As though; For, during & while; By, Until & By the time

Cùng Kênh Tuyển Sinh tiếp tục series ôn tập ngữ pháp tiếng Anh với bài viết về “Cách sử dụng As if/ As though; For, during & while; By, Until...
Ngữ pháp tiếng Anh: Had better & Cấu trúc It"s time

Ngữ pháp tiếng Anh: Had better & Cấu trúc It's time

Để cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình, bạn chắc chắn không thể bỏ qua việc học ngữ pháp tiếng anh. Sau đây là cách sử dụng had better...
Ngữ pháp tiếng Anh: Cách sử dụng even though, still, yet, already & any more

Ngữ pháp tiếng Anh: Cách sử dụng even though, still, yet, already & any more

Để cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình, bạn chắc chắn không thể bỏ qua việc học ngữ pháp tiếng anh. Sau đây là cách sử dụng even though,...