Bạn đã nắm được những các sử dụng enough, too, quite và rather trong tiếng anh chưa? Bài viết này sẽ giúp bạn tổng hợp các cách dùng enough, too, quite và rather trong câu.

Ngữ pháp tiếng Anh: Cách sử dụng enough & too, quite & rather - Ảnh 1

Bạn đã nắm được cách sử dụng những từ phổ biến trong Tiếng Anh?

1. Cách sử dụng ENOUGH

Vị trí của enough trong tiếng Anh

Enough đứng sau tính từ và trạng từ

Ví dụ:

- He didn't get the job because he wasn't experienced enough. (không nói 'enough experienced')

(Anh ta không được giao công việc đó vì anh ta không đủ kinh nghiệm.)

- You won't pass the examination if you don't work hard enough.

(Bạn sẽ không thi đậu nếu bạn không chăm chỉ đúng lúc.)

- She shouldn't get married yet. She's not old enough.

(Cô ấy chưa nên kết hôn vội. Cô ấy chưa đủ tuổi.)

So sánh enough và too...:

- You never stop working. You work too hard.

(Anh chưa bao giờ ngưng làm việc cả. Anh làm việc quá nhiều.)

Enough thường đứng trước danh từ

Ví dụ:

- He didn't get the job because he didn't have enough experience. (không nói 'experience enough')

(Anh ta không được giao công việc đó vì anh ta không đủ kinh nghiệm.)

- I'd like to go away on holiday but I haven't got enough money.

(Tôi rất muốn đi xa vào kỳ nghỉ nhưng tôi không có đủ tiền.)

- Some of us had to sit on the floor because there weren't enough chairs.

(Vài người trong chúng tôi đã phải ngồi xuống sàn nhà vì ở đó không đủ ghế.)

Ghi chú: Bạn cần lưu ý cách sử dụng enough ở đây:

- We didn't have enough time. (không nói: 'the time wasn't enough')

- There is enough money. (không nói: 'the money is enough')

Bạn cũng có thể dùng enough một mình (không có danh từ đi cùng):

- I'll lend you some money if you haven't got enough.

(Tôi sẽ cho anh mượn ít tiền nếu anh không đủ.)

So sánh enough và too much... /too many...

- We can't go away on holiday. It costs too much (money).

(Chúng ta không thể đi nghỉ mát được. Đi như vậy tốn kém lắm.)

- There are too many people and not enough chairs.

(Có quá nhiều người và không có đủ ghế.)

2. Cấu trúc enough/too... for somebody/something

Chúng ta có thể sử dụng cấu trúc: enough/too... for somebody/something để diễn đạt cái gì đó là đủ/quá ... cho ai/vật gì đó

- I haven't got enough money for a holiday.

(Tôi không có đủ tiền để đi nghỉ mát.)

- He wasn't experience enough for the job.

(Anh ta không đủ kinh nghiệm để làm công việc đó.)

- This shirt is too big for me. I need a smaller size.

(Chiếc sơ mi này quá to với tôi. Tôi cần cỡ nhỏ hơn.)

Ngoài ra, chúng ta còn có thể sử dụng cấu trúc: enough/too... to do something để diễn đạt nghĩa đủ/quá... để làm điều gì

- I haven't got enough money to go on holiday. (không nói 'for going')

(Tôi không có đủ tiền để đi nghỉ mát.)

- He wasn't experienced enough to do the job.

(Anh ta không đủ kinh nghiệm làm công việc đó.)

- She's not old enough to get married.

hoặc

She's too young to get married.

(Cô ấy chưa đủ tuổi để lập gia đình.)

- Let's get a taxi. It's too far to walk home from here.

(Gọi taxi đi. Khoảng cách quá xa để có thể đi bộ về nhà.)

- There weren't enough chairs for everyone to sit down.

(Không có đủ ghế cho tất cả mọi người ngồi.)

- They spoke too quickly for us to understand.

(Họ nói quá nhanh làm chúng tôi không thể hiểu được.)

Cấu trúc too ... to trong tiếng Anh

Ví dụ: với một tình huống như dưới đây, chúng ta có thể có các cách diễn đạt khác nhau.

- The food was very hot. We couldn't eat it.

(Thức ăn rất nóng. Chúng tôi đã không thể ăn được.)

- The food was so hot that we couldn't eat it.

(Thức ăn nóng tới mức chúng tôi không thể ăn được.)

nhưng

- The food was too hot to eat. (không có 'it')

(Thức ăn quá nóng để có thể ăn được.)

Một số ví dụ tương tự:

- The wallet was too big to put in my pocket. (không nói 'too big to put it')

(Chiếc ví quá to để có thể cho vào túi của tôi.)

- These boxes are too heavy to carry. (không nói 'too heavy to carry them')

(Những chiếc hộp này quá nặng để có thể mang theo.)

- The water wasn't clean enough to swim in.

(Nước không đủ sạch để bơi.)

3. Cách dùng quite

Quite (thường dùng trong tiếng Anh Anh) cho thấy mức độ đánh giá cao hơn so với fairly.

Ví dụ:

How was the film? ~ Quite good. You ought to go. (Bộ phim đó thế nào? ~ Cũng khá là hay đấy. Cậu nên đi xem đi.)

It's quite a difficult book - I had trouble with it. (Cuốn sách khá là khó hiểu - tớ gặp khó khăn với nó đấy.)

He's lived in St Petersburg, so he speaks Russian quite well. (Anh ấy sống ở thành phố St Petersburg, vì thế anh ấy nói tiếng Nga khá là tốt.)

Quite cũng có thể được dùng để bổ nghĩa cho động từ và danh từ.

Ví dụ:
I quite enjoyed myself at your party. (Tớ đã khá là vui khi ở bữa tiệc của cậu.)
The room was quite a mess. (Căn phòng khá là bừa bãi.)

4. Cách dùng rather

Rather chỉ mức độ nhấn mạnh hơn so với quite. Nó chỉ sự cao hơn mức bình thường, hơn so với mong đợi/dự kiến, hơn mức mong muốn/cần thiết.

Ví dụ:

How was the film? ~Rather good - I was surprised. (Bộ phim thế nào? ~ Khá là hay - tớ đã rất bất ngờ luôn.)

Maurice speaks Russian rather well. People often think he is Russian. (Maurice nói tiếng Nga khá là tốt. Mọi người thường tưởng anh ấy là người Nga.)

I think I'll put the heating on. It's rather cold. (Tớ nghĩ tớ sẽ bật lò sưởi lên thôi. Trời khá là lạnh.)

I've had rather a long day. (Tớ đã có 1 ngày khá dài.)

Rather cũng có thể bổ nghĩa cho động từ (đặc biệt là các động từ chỉ suy nghĩ và cảm xúc).

Ví dụ:

I rather think we're going to lose. (Tớ hơi thiên về ý nghĩ rằng chúng ta sẽ thua.)

She rather likes gardening. (Cô ấy khá là thích làm vườn.)

It was rather a disappointment. (Việc đó cũng khá là thất vọng.)

Ngữ pháp tiếng Anh: Danh từ ghép

Ngữ pháp tiếng Anh: Cách sử dụng little/a little, few/a few

Theo Kênh Tuyển Sinh tổng hợp