“In”, “on”, “at” là ba giới từ chỉ nơi chốn phổ biến và cũng là ba từ dễ gây nhầm lẫn nhất trong tiếng Anh. Để phân biệt ba giới từ này, cần xác định rõ ý nghĩa của chúng.

 [ipsc id="58794" title="Cách sử dụng As if/ As though; For, during & while; By, Unti..."]

1. In on at là gì?

Ngữ pháp tiếng Anh: Cách sử dụng giới từ at/on/in - Ảnh 1

Nghĩa của In - On - At

Khi sử dụng tiếng Anh nói về thời gian và địa điểm, có ba từ nhỏ thường xuất hiện: in, on và at. Những từ phổ biến này được gọi là giới từ chỉ ra mối quan hệ giữa hai từ trong câu hoặc nhiều từ trong  một câu. Một số giới từ khá dễ hiểu đối với người học tiếng Anh khi nó có nghĩa trực quan như:

 • behind: phía sau
 • over: trên
 • under: dưới
 • next to: bên cạnh

Nhưng những giới từ hai chữ cái nhỏ này dường như tạo ra sự nhầm lẫn về ngữ nghĩa trong quá trình sử dụng. Dưới đây là một vài quy tắc để giúp bạn hiểu khi nào nên sử dụng in, on và at trong một câu. Để mô tả thời gian và địa điểm, các giới từ trong, trên và đi từ chung đến cụ thể.

2. Cách dùng On, In, At trong tiếng Anh để chỉ nơi chốn

Nói chung, chúng ta sử dụng giới từ on, at, in trong tiếng Anh khi chúng ta nói về vị trí của mọi thứ. Các giới này cho chúng ta biết điều gì về các địa điểm?

 • Meet Simon at the end of the road: Gặp Simon ở cuối con đường.
 • You left your glasses in the bathroom: Bạn để quên kính trong phòng tắm.
 • Is that a spider on the wall?: Đó là một con nhện trên tường?

Ngữ pháp tiếng Anh: Cách sử dụng giới từ at/on/in - Ảnh 2

Nói chung, chúng ta sử dụng giới từ on, at, in trong tiếng Anh khi chúng ta nói về vị trí của mọi thứ

2.1 Giới từ At tại một điểm

At cho chúng ta biết rằng danh từ sau được đặt tại một điểm hoặc vị trí cụ thể. Nó cho thấy một vị trí chính xác.

 • She’s waiting at the entrance: Cô ấy đang đợi ở cửa ra vào
 • He’s sitting on his chair at his desk: Anh ấy đang ngồi trên ghế ở bàn làm việc.
 • I work at a bank: Tôi làm việc tại một ngân hàng.

2.2 Giới từ In trong một không gian kín

In cho chúng ta biết danh từ đang ở trong một không gian kín (bao quanh hoặc đóng lại ở tất cả các phía). Về cơ bản, khi một cái gì đó ở bên trong một cái gì đó.

 • In a box: Trong một hộp.
 • In a room: Trong một căn phòng.
 • In a country: Trong một quốc gia

2.3 Giới từ On sử dụng trên bề mặt

On cho chúng ta biết rằng danh từ sau đây nằm trên một bề mặt.

 • On the table: Trên bàn
 • On the floor: Trên sàn nhà
 • On the chair: Trên ghế

Sự khác biệt giữa hai câu này là gì?

 • She’s at the library: Cô ấy đang ở thư viện.
 • She’s in the library: Cô ấy đang ở trong thư viện.

Cô ấy đang ở thư viện. – sự nhấn mạnh là vị trí của cô ấy và loại địa điểm cô ấy đã đến.

Cô ấy đang ở trong thư viện. – điểm nhấn là loại tòa nhà mà cô ấy đang ở.

Cả hai câu này đều tốt để trả lời câu hỏi, “Cô ấy ở đâu?”

3. Cách dùng At, In, On để chỉ thời gian

Chúng ta sử dụng:

 • at tại một thời gian chính xác
 • in cho THÁNG, NĂM, THẾ KỶ và GIAI ĐOẠN DÀI
 • on cho DAYS và NGÀY

Ngữ pháp tiếng Anh: Cách sử dụng giới từ at/on/in - Ảnh 3

Cách dùng At, In, On để chỉ thời gian

4. Chú ý sử dụng giới từ in at on trong tiếng Anh

Việc sử dụng giới từ at để biểu thị thời gian trong các biểu thức tiêu chuẩn sau đây:

 • at night: The stars shine at night.
 • at the weekend: I don’t usually work at the weekend.
 • at Christmas*/Easter: I stay with my family at Christmas.
 • at the same time: We finished the test at the same time.
 • at present: He’s not home at present. Try later.

Lưu ý rằng trong một vài người Anh nói “on the weekend” và “on Christmas”.

Lưu ý việc sử dụng các giới từ chỉ thời gian in và on trong các biểu thức phổ biến sau:

Ngữ pháp tiếng Anh: Cách sử dụng giới từ at/on/in - Ảnh 4

Chú ý khi sử dụng in và on

Khi chúng ta nói last, next, every, this chúng ta cũng không sử dụng at, in, on .

 • I went to London last June. (not in last June)
 • He’s coming back next Tuesday. (not on next Tuesday)
 • I go home every Easter. (not at every Easter)
 • We’ll call you this evening. (not in this evening)

5. Một số lưu ý và trường hợp đặc biệt cách sử dụng at, in, on

In dùng để chỉ các buổi lớn trong ngày (in the morning, in the afternoon,…), trong khi at được dùng để chỉ những buổi ngắn chỉ kéo dài vài tiếng, xen kẽ giữa những buổi lớn (at noon, at night…).

Khi nói về các kỳ nghỉ, at và in được dùng để chỉ cả dịp nghỉ lễ kéo dài (at Christmas Day, in Tet Holiday,…), trong khi on được dùng để chỉ ngày chính của dịp lễ (on Christmas day  – đêm Giáng sinh, on New Year’s Eve – đêm giao thừa,..).

Với từ chỉ cuối tuần, có thể dùng cả 3 giới từ in, on, at. Tuy nhiên nếu dùng at thì không có “the” (at weekend, on the weekend, in the weekend).

Khi in, on, at, được dùng để chỉ cùng 1 địa điểm, in sẽ chỉ ý nghĩa “bên trong sự vật”, on là “trên bề mặt sự vật” và at mang nghĩa thông báo ai đó đang ở địa điểm đó.

Ví dụ: in the sea (trong lòng biển), on the sea (trên mặt biển), at sea (trên bãi biển)

> Ngữ pháp tiếng Anh: Had better & Cấu trúc It's time

> Ngữ pháp tiếng Anh: Cách sử dụng in case, Unless, as long as, provided/providing

Theo Kênh Tuyển Sinh tổng hợp