Học bổng tại Đại học Sư phạm Hồ Nam Trung Quốc

Học bổng tại Đại học Sư phạm Hồ Nam Trung Quốc

Đại học Sư phạm Hồ Nam cấp 2 suất học bổng toàn phần một năm gồm miễn phí nhà ở, học phí, cấp tiền sinh hoạt phí 1.400 NDT một...
Học viện đào tạo dành riêng cho con của giới siêu giàu

Học viện đào tạo dành riêng cho con của giới siêu giàu

Học viện này là một trong những cơ sở có những khóa học rèn luyện dành cho những người thừa kế của những gia đình siêu giàu, thường được gọi...
Hội thảo du học Trung Quốc tháng 3

Hội thảo du học Trung Quốc tháng 3

Mười suất học bổng toàn phần cho khóa học sư phạm Tiếng Hán, bao gồm toàn bộ tiền học phí, nhà ở, 1.700 tệ/tháng tiền sinh hoạt phí. Yêu cầu:...
Học bổng từ trường đại học Hongkong Polytechnic

Học bổng từ trường đại học Hongkong Polytechnic

Trong số hơn 290.000 sinh viên đã tốt nghiệp từ trường Đại học Hong Kong Polytechnic University, có rất nhiều người đã trở thành những nhà lãnh đạo, những chuyên...
Kinh nghiệm khi bạn du học Trung Quốc

Kinh nghiệm khi bạn du học Trung Quốc

(Du học) Trung Quốc khuyến khích các đại học tự phát triển. Rất nhiều trường ở Trung Quốc có lượng sinh viên hơn 1 vạn, diện tích xây dựng trường...