Bạn quan tâm đến hệ thống giáo dục tại Trung Quốc? Sau đây là những điều có thể bạn chưa biết về hệ thống giáo dục tại Trung Quốc.

Những điều bạn cần biết về hệ thống giáo dục tại Trung Quốc - Ảnh 1

Bạn quan tâm đến hệ thống giáo dục tại Trung Quốc?

1. Cấu trúc của hệ thống giáo dục Trung Quốc

Ở Trung Quốc, giáo dục được chia thành ba loại: giáo dục cơ bản, giáo dục bậc cao và giáo dục cho người lớn. Theo luật, mỗi trẻ em phải có chín năm giáo dục bắt buộc từ tiểu học (sáu năm) đến giáo dục trung học cơ sở (ba năm).

2. Giáo dục cơ bản

Giáo dục cơ bản ở Trung Quốc bao gồm giáo dục mầm non (thường là ba năm), giáo dục tiểu học (sáu năm, thường bắt đầu từ sáu tuổi) và giáo dục trung học (sáu năm).

Giáo dục trung học có hai tuyến: giáo dục trung học học thuật và giáo dục trung học chuyên ngành / dạy nghề / kỹ thuật. Giáo dục trung học học thuật bao gồm các trường trung học cơ sở (ba năm) và trung học phổ thông (ba năm). Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở muốn tiếp tục học tập cần phải tham gia một kỳ thi tuyển sinh do địa phương quản lý, trên cơ sở đó họ sẽ có tùy chọn:

  • Một là tiếp tục học tại một trường trung học cơ sở học thuật;
  • Hai là vào một trường trung học nghề (hoặc nghỉ học tại thời điểm này) để được đào tạo hai đến bốn năm. Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở muốn vào đại học phải tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia (Gao Kao). Theo Bộ Giáo dục Trung Quốc, vào tháng 6 năm 2015, 9,42 triệu học sinh đã tham gia kỳ thi.

3. Giáo dục bậc cao

Giáo dục bậc cao được chia thành hai loại:

  • Các trường đại học cung cấp bằng đại học bốn năm hoặc năm năm để cấp bằng cấp học thuật;
  • Các trường cao đẳng cung cấp các khóa học văn bằng hoặc chứng chỉ ba năm về cả hai môn học và nghề nghiệp.  Các chương trình sau đại học và tiến sĩ chỉ được cung cấp tại các trường đại học.

4. Giáo dục cho người lớn

Giáo dục người lớn bao gồm từ giáo dục tiểu học đến giáo dục đại học. Ví dụ, giáo dục tiểu học dành cho người lớn bao gồm Trường Tiểu học Công nhân, Trường Tiểu học Nông dân trong nỗ lực nâng cao trình độ biết chữ ở vùng sâu vùng xa; giáo dục trung học dành cho người lớn bao gồm các trường trung học chuyên biệt dành cho người lớn; và giáo dục đại học dành cho người lớn bao gồm các trường đại học phát thanh / truyền hình truyền thống (bây giờ trực tuyến), hầu hết trong số đó cung cấp chứng chỉ / văn bằng nhưng một số ít cung cấp bằng đại học thường xuyên.

5. Thời gian học và giờ học

Năm học được chia thành hai học kỳ cho tất cả các tổ chức giáo dục: tháng 2 đến giữa tháng 7 (sáu tuần mùa hè) và tháng 9 đến giữa / cuối tháng 1 (bốn tuần mùa đông). Hầu hết các trường học bắt đầu từ sáng sớm (khoảng 7:30 sáng) đến đầu buổi tối (khoảng 6 giờ chiều) với thời gian nghỉ trưa 2 giờ. Nhiều trường học có các lớp học tự học buổi tối diễn ra từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối để học sinh có thể hoàn thành bài tập về nhà và chuẩn bị cho các bài kiểm tra. Nếu các trường học không tổ chức các lớp học buổi tối tự học, học sinh vẫn phải làm bài tập về nhà ở nhà, thường là đến 10 giờ tối. Trung bình, một học sinh tiểu học dành khoảng bảy đến tám giờ ở trường trong khi một học sinh trung học dành khoảng mười hai đến mười bốn giờ ở trường nếu bao gồm cả giờ ăn trưa và các lớp học buổi tối. Do khả năng cạnh tranh khốc liệt để vào được các trường đại học tốt, áp lực phải làm tốt cho Gao Kao là rất lớn.  Nhiều trường học tổ chức các lớp học buổi sáng thêm về khoa học và toán học trong ba đến bốn giờ vào thứ Bảy. Nếu các trường học không có các lớp học vào sáng thứ Bảy, hầu hết phụ huynh sẽ gửi con đến trường vào cuối tuần hoặc các lớp học thêm kèm một-một cho con vào cuối tuần.

Nên chọn học ngành gì khi đi du học Trung Quốc?

Tổng hợp các chương trình học bổng du học Trung Quốc năm 2022

Theo OpenLearn