Khánh Võ
Tham gia ngày: 25/08/2023
Bật mí 5 cách bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân

Bật mí 5 cách bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân

Các cách bước ra khỏi vùng an toàn gồm có xác định rõ mục tiêu, lên kế hoạch thực hiện chi tiết, trang bị thêm các kỹ năng mới, chọn...