Ngày 06/08, Đại học Điều dưỡng Nam Định đã chính thức công bố điểm chuẩn đại học 2018 đợt 1 hệ chính quy.

Điểm chuẩn 2018 Đại Học Giáo Dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Đại học Y tế Công cộng công bố điểm chuẩn đại học 2018

Chi tiết mức điểm chuẩn đại học 2018 từng ngành của Đại học Điều dưỡng Nam Định:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7720301 Điều dưỡng B00, D07, D08 17.25
2 7720302 Hộ sinh B00, D07, D08 15.75
3 7720701 Y tế công cộng B00, D07, D08 15
4 7720401 Dinh dưỡng B00, D07, D08 15

Kênh Tuyển Sinh tổng hợp

Điểm chuẩn 2018 Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Đại học Y khoa Vinh công bố điểm chuẩn đại học 2018