Khoa Y - ĐHQG TP.HCM đã công bố điểm chuẩn đại học 2018 xét tuyển bằng điểm thi THPT quốc gia.

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM năm 2018

Đại học Quốc tế Sài Gòn công bố điểm chuẩn đại học 2018

Chi tiết mức điểm chuẩn đại học 2018 từng ngành của Khoa Y - ĐHQG TP.HCM:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7720101_CLC Y khoa chất lượng cao B00 22.1
2 7720201 Dược học B00 22

Kênh Tuyển Sinh tổng hợp

Đại học Công nghiệp Việt Trì công bố điểm chuẩn đại học 2018

Đại học Văn hóa Hà Nội công bố điểm chuẩn đại học 2018