Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM đã công bố điểm chuẩn đại học 2018 hệ chính quy xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia và xét tuyển học bạ THPT.

Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương công bố điểm chuẩn đại học 2018

Điểm chuẩn 2018 Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2018

   + Trúng tuyển Đại học: 19.80 điểm

   + Trúng tuyển Cao đẳng: 17.50 điểm

Phương thức xét tuyển học bạ THPT

   + Trúng tuyển Đại học: 23.50 điểm

   + Trúng tuyển Cao đẳng (NV1 - Học lực xếp loại TB): 18.45 điểm

   + Trúng tuyển Cao đẳng (NV2 - Không đủ điểm đỗ đại học): 22.00 điểm

Kênh Tuyển Sinh tổng hợp

Điểm chuẩn Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh năm 2018

Đại học Thủy lợi (Cơ sở 2) công bố điểm chuẩn đại học 2018