Ngày 06/08,Hội đồng tuyển sinh Đại học Thủy Lợi (Cơ sở 2) đã công bố điểm chuẩn đại học 2018 hệ chính quy và theo điểm thi THPT quốc gia.

Điểm chuẩn 2018 Khoa Y Dược - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng thông báo điểm chuẩn đại học 2018

Chi tiết mức điểm chuẩn đại học 2018 từng ngành của Đại học Thủy Lợi (Cơ sở 2):

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp xét tuyển Điểm chuẩn
1 TLS101 Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ A00, A01, D01, D07 13
2 TLS104 Kỹ thuật xây dựng A00, A01, D01, D07 13
3 TLS113 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00, A01, D01, D07 13
4 TLS111 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A00, A01, D01, D07 13
5 TLS102 Kỹ thuật tài nguyên nước A00, A01, D01, D07 13
6 TLS107 Kỹ thuật cấp thoát nước A00, A01, D01, D07 13
7 TLS106 Công nghệ thông tin A00, A01, D01, D07 13
8 TLS403 Kế toán A00, A01, D01, D07 13
9 TLS402 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D07 13

Kênh Tuyển Sinh tổng hợp

Đại học Thương mại công bố điểm chuẩn đại học 2018

Điểm chuẩn 2018 Đại học Sư Phạm Hà Nội