Tối ngày 05/08, Học viện Ngân hàng (Phân viện Bắc Ninh) đã chính thức công bố điểm chuẩn đại học 2018 đợt 1 hệ chính quy.

Điểm chuẩn Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh năm 2018

Đại học Thủy lợi (Cơ sở 2) công bố điểm chuẩn đại học 2018

Chi tiết mức điểm chuẩn đại học 2018 từng ngành của Học viện Ngân hàng (Phân viện Bắc Ninh):

STT Mã Ngành Tên Ngành Điểm chuẩn
1 7340201 Tài chính Ngân hàng 16
2  7340301 Kế toán 16

Kênh Tuyển Sinh tổng hợp

Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM) năm 2018

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM năm 2018