Ngày 06/08, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh đã công bố điểm chuẩn đại học 2018 theo phương thức xét tuyển kết quả học THPT và điểm thi THPT quốc gia.

Điểm chuẩn 2018 Đại học Sư Phạm Hà Nội

Điểm chuẩn 2018 Khoa Y Dược - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Chi tiết mức điểm chuẩn đại học 2018 từng ngành của Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh:

Phương thức xét tuyển kết quả học THPT

Điểm chuẩn Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh năm 2018

Phương thức xét điểm thi THPT quốc gia

Điểm chuẩn Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh năm 2018

Kênh Tuyển Sinh tổng hợp

Đại học Thủy lợi (Cơ sở 2) công bố điểm chuẩn đại học 2018

Đại học Thương mại công bố điểm chuẩn đại học 2018