Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương đã chính thức công bố điểm chuẩn đại học 2018 xét theo điểm thi THPT quốc gia.

Điểm chuẩn 2018 đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp - Đại học Thái Nguyên

Đại học Buôn Ma Thuột công bố điểm chuẩn đại học 2018

Chi tiết mức điểm chuẩn đại học 2018 từng ngành của Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1   Đại học chính quy   ---  
2 7140221 Đại học Sư phạm Âm nhạc N00 29 Năng khiếu nhân 2
3 7140221 Đại học Sư phạm Âm nhạc Mầm non N00 27 Năng khiếu nhân 2
4 7140222 Đại học Sư phạm Mỹ thuật H00 28 Năng khiếu nhân 2
5 7140222 Đại học Sư phạm Mỹ thuật Mầm non H00 28 Năng khiếu nhân 2
6 7229042 Đại học Quản lý văn hóa N00, H00, R00 25 Năng khiếu nhân 2
7 7229042 Đại học Quản lý văn hóa C00 15  
8 7210404 Đại học Thiết kế Thời trang H00 25 Năng khiếu nhân 2
9 7540204 Đại học Công nghệ may H00 25 Năng khiếu nhân 2
10 7540204 Đại học Công nghệ may A00, D01 15  
11 7210403 Đại học Thiết kế Đồ họa H00 32 Năng khiếu nhân 2
12 7210103 Đại học Hội họa H00 28 Năng khiếu nhân 2
13 7210205 Đại học Thanh nhạc N00 31 Năng khiếu nhân 2
14 7210208 Đại học Piano N00 32 Năng khiếu nhân 2
15 7210234 Đại học Diễn viên kịch - điện ảnh S00 20 Năng khiếu nhân 2
16   Hệ liên thông:   ---  
17 7140221 Đại học Sư phạm Âm nhạc N00 28 Liên thông (Năng khiếu nhân 2)
18 7140222 Đại học Sư phạm Mỹ thuật H00 32 Liên thông (Năng khiếu nhân 2)
19 7229042 Đại học Quản lý văn hóa R00 32 Liên thông (Năng khiếu nhân 2)
20 7210404 Đại học Thiết kế Thời trang H00 32 Liên thông (Năng khiếu nhân 2)

Kênh Tuyển Sinh tổng hợp

Đại học Phân Châu Trinh chính thức công bố điểm chuẩn đại học 2018

Điểm chuẩn 2018 Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội