Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Quốc Gia Hà Nội chính thức công bố điểm chuẩn năm 2018, được biết các ngành của trường lấy khoảng điểm tù 26.5 - 32,5 điểm. (Ngoại Ngữ nhân đôi)

Điểm chuẩn 2018 đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp - Đại học Thái Nguyên

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên công bố thời gian xét tuyển đợt 1 năm 2018

Ngành của trường lấy điểm cao nhất thuộc về Ngôn Ngữ Nhật với 32,5 điểm; Thấp nhất là Ngôn Ngữ Trung CLC với 26 điểm.

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn
1   Các ngành đào tạo đại học ---
2 52140231 Sư phạm tiếng Anh 31.25
3 52140232 Sư phạm tiếng Nga 28.5
4 52140233 Sư phạm tiếng Pháp 29.85
5 52140234 Sư phạm tiếng Trung 31.35
6 52140235 Sư phạm tiếng Đức 27.75
7 52140236 Sư phạm tiếng Nhật 31.15
8 52140237 Sư phạm tiếng Hàn Quốc 31.5
9 52220201 Ngôn ngữ Anh 31.85
10 52220202 Ngôn ngữ Nga 28.85
11 52220203 Ngôn ngữ Pháp 30.25
12 52220204 Ngôn ngữ Trung 32
13 52220204CLC Ngôn ngữ Trung CLC 26
14 52220205 Ngôn ngữ Đức 29.5
15 52220209 Ngôn ngữ Nhật 32.5
16 52220209CLC Ngôn ngữ Nhật CLC 26.5
17 52220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc 33
18 52220210CLC Ngôn ngữ Hàn Quốc CLC 28
19 52220211 Ngôn ngữ Ả Rập 27.6

Học phí

- Chương trình Đào tạo Chuẩn/ CLC: 240.000đ/tín chỉ. (Trung bình 1 học kì học 14 - 16 tín chỉ)

- Chương trình đào tạo CLC theo TT 23: 3.500.000đ/tháng.

ĐH Mỹ thuật Việt Nam công bố điểm chuẩn 2018

Đại học Sao Đỏ công bố điểm chuẩn đại học 2018

Kênh Tuyển Sinh tổng hợp