Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì đã công bố điểm chuẩn đại học 2018 hệ chính quy xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia và xét tuyển học bạ THPT.

Đại học Y khoa Vinh công bố điểm chuẩn đại học 2018

Điểm chuẩn 2018 Đại Học Giáo Dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Chi tiết mức điểm chuẩn đại học 2018 từng ngành của Đại học Công nghiệp Việt Trì:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Điểm chuẩn học bạ THPT
1 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D07; D14 13 15
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; B00; D01 13 15
3 7340301 Kế toán A00; A01; B00; D01 13 15
4 7420201 Công nghệ sinh học A00; A01; B00; D01 13 15
5 7440112 Hoá học A00; A01; B00; D01 13 15
6 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D01 13 15
7 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; B00; D01 13 15
8 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; B00; D01 13 15
9 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; B00; D01 13 15
10 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00; A01; B00; D01 13 15
11 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; B00; D01 13 15

Kênh Tuyển Sinh tổng hợp

Đại học Điều dưỡng Nam Định công bố điểm chuẩn đại học 2018

Điểm chuẩn 2018 Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội