Đại Học Giáo Dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội chính thức công bố điểm chuẩn đại học năm 2018 nhằm tuyển chọn được các thí sinh thi THPT Quốc Gia có mong muốn vào trường.

Đại học Y tế Công cộng công bố điểm chuẩn đại học 2018

Đại học Luật TP.HCM công bố điểm chuẩn đại học 2018

ĐIểm cao nhất thuộc về các ngành Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Ngữ Văn với 20,25 điểm, thấp nhất là ngành Quản trị trường học với 16 điểm.

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 GD1 Sư phạm Toán A00, A16, B00, D90 18
2 GD1 Sư phạm Vật lý A00, A16, B00, D90 18
3 GD1 Sư phạm Hóa học A00, A16, B00, D90 18
4 GD1 Sư phạm Sinh học A00, A16, B00, D90 18
5 GD2 Sư phạm Ngữ văn C00, D01, D78 20.25
6 GD2 Sư phạm Lịch sử C00, D01, D78 20.25
7 GD3 Quản trị trường học A00, C00, C15, D01 16

 

Điểm chuẩn 2018 Khoa Luật – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương công bố điểm chuẩn đại học 2018

Kênh Tuyển Sinh tổng hợp