Đại học Y tế Công cộng đã chính thức công bố điểm chuẩn đại học 2018 hệ chính quy xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia và theo học bạ THPT.

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên công bố thời gian xét tuyển đợt 1 năm 2018

Đại học Kiên Giang công bố điểm chuẩn đại học 2018

Chi tiết mức điểm chuẩn đại học 2018 từng ngành của Đại học Y tế Công cộng:

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720701 Y tế công cộng 16 Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia
2 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học 17.7 Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia; Điểm trung bình môn toán >= 6.2 00099
3 7720401 Dinh dưỡng học 22 Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT
4 7760101 Công tác xã hội 17 Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT

Kênh Tuyển Sinh tổng hợp

Điểm chuẩn 2018 Khoa Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Đại học Luật TP.HCM công bố điểm chuẩn đại học 2018