Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Luật TP.HCM đã chính thức công bố điểm chuẩn đại học 2018 hệ chính quy theo phương thức xét điểm thi THPT quốc gia.

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên công bố thời gian xét tuyển đợt 1 năm 2018

Đại học Kiên Giang công bố điểm chuẩn đại học 2018

Chi tiết mức điểm chuẩn đại học 2018 từng ngành của Đại học Luật TP.HCM:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 20
2 7220201 Ngôn ngữ Anh D14, D84 22
3 7220201 Ngôn ngữ Anh D66 23
4 7340102 Quản trị - Luật A00 21
5 7340102 Quản trị - Luật A01, D01, D03, D06 20.5
6 7340102 Quản trị - Luật D84, D87, D88 21.5
7 7380101 Luật A00, A01, D01, D03, D06 19.5
8 7380101 Luật C00 23
9 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D03, D06, D84, D87, D88 19
10 7380109 Luật Thương mại quốc tế A01, D84 22.5
11 7380109 Luật Thương mại quốc tế D01 23
12 7380109 Luật Thương mại quốc tế D03, D06, D69, D70, D87, D88 20
13 7380109 Luật Thương mại quốc tế D66 24.5

Kênh Tuyển Sinh tổng hợp

Điểm chuẩn 2018 Khoa Luật – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương công bố điểm chuẩn đại học 2018