Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kiên Giang đã công bố điểm chuẩn đại học 2018 hệ chính quy xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia và xét tuyển học bạ THPT.

Đại học Phân Châu Trinh chính thức công bố điểm chuẩn đại học 2018

Điểm chuẩn 2018 Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Chi tiết mức điểm chuẩn đại học 2018 từng ngành của Đại học Kiên Giang:

STT

Tên Ngành

Điểm chuẩn theo điểm thi THPT quốc gia

Điểm chuẩn theo học bạ THPT

Ghi chú

01

Sư phạm toán

17.00

Học lực cả năm lớp 12 đạt loại giỏi trở lên

Ba môn trong tổ hợp xét tuyển tối thiểu từ 6.5 điểm (theo thang điểm 10).

02

Kế toán

14.25

16.5

 

03

Ngôn ngữ Anh

14.25

16.5

 

04

Công nghệ thông tin

14.25

16.5

 

05

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

14.25

16.5

 

06

Công nghệ thực phẩm

14.25

16.5

 

07

Công nghệ sinh học

14.00

15

 

08

Công nghệ kỹ thuật Môi trường

14.00

15

 

09

Nuôi trồng Thủy sản

14.00

15

 

10

Khoa học cây trồng

14.00

15

 

Kênh Tuyển Sinh tổng hợp

Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương công bố điểm chuẩn đại học 2018

Điểm chuẩn 2018 Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội