Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội chính thức công bố điểm chuẩn năm 2018 nhằm tuyển chọn các thí sinh thi THPT Quốc Gia có mong muốn vào trường.

Đại học Y khoa Vinh công bố điểm chuẩn đại học 2018

Đại học Y tế Công cộng công bố điểm chuẩn đại học 2018

Ngành lấy cao điểm nhất là Công nghệ Sinh học với 20,55 điểm; tiếp theo là ngành Hóa Dược với 20,35 điểm. Điểm thấp nhất thuộc về ngành Địa lí tự nhiên với 15 điểm.

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn
1 7420101 Sinh học 18.7
2 7420201 Công nghệ sinh học 20.55
3 7420201CLC Công nghệ sinh học** 19.1
4 7440102 Vật lí học 17.25
5 7440112 Hoá học 19.7
6 7440112TT Hoá học** 17
7 7440122 Khoa học vật liệu 16
8 7440217 Địa lí tự nhiên 15
9 7440230QTD Khoa học thông tin địa không gian 15.2
10 7440301 Khoa học môi trường 16
11 7440301TT Khoa học môi trường** 15.05
12 7460101 Toán học 18.1
13 7460117 Toán tin 19.25
14 7480110CLC Máy tính và khoa học thông tin** 18.45
15 7480110QTD Máy tính và khoa học thông tin 20.15
16 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học 20.2
17 7510401CLC Công nghệ kỹ thuật hoá học** 17.05
18 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 16.45
19 7510407 Công nghệ kỹ thuật hạt nhân 16.05
20 7720203CLC Hoá dược 20.35
21 7850103 Quản lý đất đai 16.35
22 QHTN01 Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu 15.05
23 QHTN02 Tài nguyên trái đất 15.2

 

Đại học Kiên Giang công bố điểm chuẩn đại học 2018

Đại học Luật TP.HCM công bố điểm chuẩn đại học 2018

Kênh Tuyển Sinh tổng hợp