Đại học Y khoa Vinh đã công bố điểm chuẩn đại học 2018 theo phương thức xét tuyển điểm thi THPT quốc gia và xét tuyển học bạ THPT.

Điểm chuẩn 2018 Khoa Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Đại học Luật TP.HCM công bố điểm chuẩn đại học 2018

Chi tiết mức điểm chuẩn đại học 2018 từng ngành của Đại học Y khoa Vinh:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1   Các ngành đào tạo đại học   ---  
2 7720101 Y khoa B00 20.75  
3 7720103 Y học dự phòng B00 16  
4 7720201 Dược học A00, B00 19.25  
5 7720501 Điều dưỡng B00 16.75 Xét học bạ 23.75
6 7720332 Kỹ thuật xét nghiệm y học B00 18  
7 7720301 Y tế công cộng B00 --- Xét học bạ 18.5
8 LT7720101 Y khoa liên thông CQ B00 17.25  
9 6720301 Điều dưỡng (Cao đẳng)   --- Xét học bạ lấy 16.75 điểm
10 6720201 Dược học (Cao đẳng)   --- Xét học bạ lấy 17.25 điểm

Kênh Tuyển Sinh tổng hợp

Điểm chuẩn 2018 Đại Học Giáo Dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Đại học Y tế Công cộng công bố điểm chuẩn đại học 2018