Cho dù trong kinh doanh, quản lý hay lãnh đạo, các vấn đề thường nảy sinh vì chúng là một phần của cuộc sống. Vậy làm thế nào chúng ta có thể áp dụng quản lý chủ động trong lãnh đạo tại nơi làm việc?

Khi bị giáng chức thì nên làm gì?

Khi bị giáng chức thì nên làm gì?

Trong quá trình phát triển sự nghiệp, có những lúc thăng lúc trầm, có những lúc được thăng chức thì cũng có lắm lúc bị giáng chức. Vậy khi bị giáng chức thì nên làm...

1. Phong cách quản lý chủ động là cực kỳ quan trọng

Là một nhà quản lý, việc liên tục phải nghe về các vấn đề của người khác là vai trò của bạn. Một trong những vấn đề khó khăn nhất đối với những cuộc trò chuyện này là sự mệt mỏi mà nó gây ra.

Là một nhà quản lý, bạn có một loạt các nhiệm vụ phải hoàn thành. Để đạt được từng mục trong danh sách việc cần làm của bạn đòi hỏi một lượng thời gian và năng lượng nhất định. Mỗi cuộc trò chuyện không tập trung vào việc hoàn thành nhiệm vụ là một cuộc trò chuyện lãng phí, sẽ khiến bạn chệch hướng khỏi mục tiêu. Có một câu nói rất có lý: "Nếu bạn bạn quen giải quyết vấn đề cho người khác, học cũng sẽ quen với việc luôn ném vấn đề sang cho bạn."

Tại thời điểm này, phong cách quản lý của bạn sẽ là yếu tố quan trọng nhất trong việc bạn ảnh hưởng đến nơi làm việc như thế nào. Các cuộc trò chuyện bạn có, cách bạn quản lý các cuộc trò chuyện này và cách bạn tương tác với nhân viên đều liên quan đến kiểu quản lý mà bạn sử dụng.

Về bản chất, hiệu quả và thành công của nhóm dựa trên phong cách mà bạn quyết định để quản lý nơi làm việc. Người ta không thể nhấn mạnh tầm quan trọng của điều này đủ. Trong lãnh đạo, chúng ta biết rằng mọi thứ thăng trầm đều thuộc về người lãnh đạo. Điều này phải được nhấn mạnh vì văn hóa nơi làm việc của bạn phụ thuộc vào người lãnh đạo. 

Nếu người quản lý chủ động, văn hóa sẽ phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, nếu người quản lý phản ứng, văn hóa sẽ bị trì trệ và tinh thần thấp .

Đó là lý do tại sao bạn, với tư cách là người quản lý, phải quyết định xem bạn muốn trở thành người quản lý chủ động hay người quản lý chỉ phản ứng khi có vấn đề.

Phong cách quản lý chủ động ảnh hưởng thế nào đến nơi làm việc? - Ảnh 1

Về bản chất, hiệu quả và thành công của nhóm dựa trên phong cách mà bạn quyết định để quản lý nơi làm việc

2. “Quản lý chủ động” VS “Quản lý bị động”

Cả hai phong cách quản lý đều là phong cách quản lý tích cực. Tuy nhiên, khi chúng ta xem xét sâu hơn các loại khác nhau, chúng ta có thể thấy rằng một trong những phong cách này dẫn đến tăng trưởng và kết quả tích cực trong khi phong cách kia gây căng thẳng và trì trệ. Tự nhận thức được mình đang ở đâu và cần phải ở đâu là bước đầu tiên để gia tăng văn hóa công sở tích cực hoặc thay đổi hoàn toàn để trở nên chủ động. 

2.1 Dấu hiệu quản lý bị động

 • Phong cách quản lý phản ứng là dựa trên giả định hơn là dựa trên bằng chứng. 
 • Các thay đổi diễn ra nhanh chóng và không có kế hoạch.
 • Không có quy trình hoặc hệ thống tại chỗ.
 • Những kỳ vọng nằm trong đầu của người quản lý và mọi người được mong đợi sẽ “biết chúng”.
 • Thiếu giao tiếp hoặc giao tiếp kém.
 • Bất kỳ hành động nào được thực hiện đều mang tính phản ứng và không chủ động.
 • Toàn bộ hệ thống dựa trên một người và mọi thứ sẽ sụp đổ nếu người đó vắng mặt.
 • Ban lãnh đạo đưa ra quyết định dựa trên cảm tính ngắn hạn chứ không phải tầm nhìn dài hạn.
 • Nhóm làm những gì dễ nhất hoặc nhanh nhất, không phải những gì tốt nhất.
 • Khi xảy ra sự cố, không ai đứng ra chịu trách nhiệm.

Phong cách quản lý chủ động ảnh hưởng thế nào đến nơi làm việc? - Ảnh 2

Tự nhận thức được mình đang ở đâu và cần phải ở đâu là bước đầu tiên để gia tăng văn hóa công sở tích cực hoặc thay đổi hoàn toàn để trở nên chủ động

2.2 Dấu hiệu của quản lý chủ động

 • Phong cách quản lý dựa trên bằng chứng và định hướng theo quy trình.
 • Có sẵn các hệ thống và nhóm biết và sử dụng chúng.
 • Các thay đổi dựa trên thảo luận và hoạch định tầm nhìn .
 • Giao tiếp là một giá trị cốt lõi và được sử dụng thường xuyên.
 • Người quản lý là giải pháp định hướng.
 • Đội ngũ quản lý tập trung vào những gì tốt nhất thay vì những gì nhanh nhất - chất lượng đầu tiên.
 • Khi mọi thứ xảy ra sai sót, ban quản lý sẽ nhận trách nhiệm và sau đó thực hiện các bước để đảm bảo rằng điều đó sẽ không xảy ra nữa.
 • Quản lý dẫn dắt thông qua tầm nhìn chứ không phải cảm giác.
 • Ban lãnh đạo phát triển các chương trình đào tạo dựa trên những thách thức quan trọng nhất mà “có thể” xảy ra.
 • Quản lý cho phép nhóm đưa ra các vấn đề cho họ nhưng tập trung vào việc tìm ra giải pháp với thành viên trong nhóm.

3. Quản lý chủ động và sức ảnh hưởng của nó đến nơi làm việc

Sau khi đọc những danh sách trên, hãy tự hỏi bản thân xem bạn rơi ở đâu. Bạn nghĩ rằng bạn là người chủ động hơn hay phản ứng lại? Nếu bạn tin rằng mình là một người quản lý chủ động, bạn có thể làm gì để tăng khả năng quản lý một cách chủ động hơn? Nếu bạn nghĩ mình là một nhà quản lý phản ứng, bạn cần thay đổi điều gì để trở nên chủ động hơn?

Hãy nhớ rằng, mục tiêu là phát triển khả năng quản lý nhất quán của bạn theo cách chủ động. Các đội vĩ đại nhất có những nhà quản lý phát triển và khỏe mạnh, những người cống hiến hết mình để phát triển phong cách quản lý chủ động của họ.

Khi bạn suy nghĩ về sự khác biệt, bạn có thể thấy các loại phong cách quản lý ảnh hưởng như thế nào đến nơi làm việc. Phong cách quản lý chủ động mang lại sức sống, trong khi phong cách quản lý phản ứng hầu như không giữ cho nhóm tồn tại.

Hãy biến mỗi phút trong cuộc sống của bạn trở nên đáng giá!

Người quản lý chủ động thời gian và năng lượng đi vào giải pháp, không phải là vấn đề. Người quản lý chủ động thấy trước những thách thức và tạo ra các hệ thống về cách vượt qua chúng. Kiểu quản lý chủ động phát triển mạnh và sau đó giúp nhóm của họ cũng phát triển theo.

Tinh thần cao độ xuất phát từ việc quản lý chủ động có thể lây nhiễm. Những người chất lượng được thu hút bởi kiểu người quản lý này. Họ muốn trở thành một phần của nhóm quản lý chủ động. 

Khi một nhà lãnh đạo không sẵn sàng làm bất cứ điều gì về vấn đề, mọi người cũng không sẵn sàng theo dõi anh ta với tư cách là một nhà lãnh đạo. Thách thức lớn nhất đối với các nhà quản lý phản ứng là không được chuẩn bị. Không chuẩn bị cho thấy bạn không quan tâm đến thời gian của người khác.

Mọi người có thể cho bạn không gian và không gian để bạn tự làm việc. Hoặc chấp nhận thay đổi hướng để tập trung lại một vấn đề. Tuy nhiên, mọi người nhìn nhận nó theo cách khác nếu họ cho rằng bạn không quan tâm. Đó là lý do tại sao tinh thần rất thấp và tại sao những người chất lượng lại nhảy việc khi họ nhận ra rằng người quản lý không thể hoàn thành vai trò lãnh đạo của họ.

Phong cách quản lý chủ động ảnh hưởng thế nào đến nơi làm việc? - Ảnh 3

Hãy nhớ rằng, mục tiêu là phát triển khả năng quản lý nhất quán của bạn theo cách chủ động

Hãy tưởng tượng rằng có một đám cháy. Gần đám cháy, có hai cái xô. Thùng thứ nhất chứa nước. Thùng thứ hai có xăng. Những gì bạn nhận ra là cả hai cái xô đều có sức ảnh hưởng đến ngọn lửa. Nếu mục tiêu của bạn là châm lửa, bạn sẽ sử dụng xô nào và tránh xô nào?

Như bạn đã phỏng đoán, lửa là nơi làm việc, trong khi xô là các phong cách quản lý khác nhau. Xăng thể hiện phong cách quản lý chủ động và nước thể hiện phong cách quản lý phản ứng. Nơi làm việc bị ảnh hưởng bởi phong cách chúng ta sử dụng.

Nếu bạn muốn ảnh hưởng đến nơi làm việc theo hướng tích cực , tạo ra năng lượng và động lực, thì bạn sẽ sử dụng phong cách quản lý chủ động. Ngược lại, bạn sẽ sử dụng phong cách quản lý phản ứng nếu bạn muốn kìm hãm sức mạnh và làm chậm đà phát triển.

Với lợi ích của sự nghi ngờ, nhiều người không cố ý muốn tạt nước vào ngọn lửa của đà. Một số cá nhân có thể muốn làm điều này, nhưng đây là một tỷ lệ nhỏ các nhà quản lý cần phải kiểm tra các lựa chọn cuộc sống của họ.

4. Làm thế nào để trở thành một nhà quản lý chủ động

Khi được hỏi, Ben Cosh - Giám đốc điều hành của Leadership Jetway, nhà đào tạo ra các nhà quản lý, chia sẻ suy nghĩ của mình về cách trở thành một nhà quản lý chủ động như sau:

“Để trở thành một người quản lý chủ động, bạn phải bắt họ làm đúng điều gì đó và sau đó nói với họ về điều đó. Tìm hiểu ranh giới giữa quản lý chủ động và quản lý vi mô. Phần lớn lãnh đạo và quản lý là về việc cân bằng mọi thứ trong căng thẳng. Bạn phải tự tin, khiêm tốn, quyết đoán và tham khảo ý kiến. Bạn phải học được nghệ thuật chủ động để trao quyền ”.

4.1 Ăn mừng chiến thắng

Là một người quản lý chủ động, muốn ảnh hưởng đến nhóm của bạn, bạn phải bắt mọi người làm đúng.

Là một người quản lý chủ động, bạn cần thực hiện bước tiếp theo và tán dương những điều tốt đẹp mà bạn đã khám phá ra và tôn vinh chúng một cách công khai. Mọi người ở lại nơi họ được tổ chức nhưng rời đi khi họ bị chỉ trích. Trong một thế giới mà các nhà quản lý rất giỏi trong việc nói cho mọi người biết họ đang làm gì sai, những lời động viên và tán dương của bạn sẽ mang lại sức sống.

4.2 Chủ động và Quản lý vi mô một cách hiệu quả

Đây thực sự là một thách thức. Người ta phải ngồi một lúc và suy ngẫm về câu nói này. Hầu hết các nhà quản lý đều muốn mọi người đi lại tự do và tận hưởng công việc. Đó không phải là cách quản lý chủ động nên được thực hiện sao? Vậy tại sao phải quản lý vi mô ?

John Maxwell đã từng nói: "Mọi người làm những gì bạn kiểm tra, không phải những gì bạn mong đợi."

Hãy là một nhà quản lý có tính cách thúc đẩy và trao quyền cho nhân viên của bạn, nhưng cũng là một nhà quản lý kiểm tra mọi thứ để hoàn thành xuất sắc.

“Đặt ra ý định và phương hướng một cách chủ động và rõ ràng nhất có thể nhưng sau đó yêu cầu nhóm của bạn chủ động theo đuổi chương trình nghị sự đó. Bạn muốn ý tưởng của họ. Bạn sẽ để họ thử mọi thứ. Ngoài ra, hãy đảm bảo bạn đặt nhiều câu hỏi và thực sự lắng nghe câu trả lời. Hãy để nhóm của bạn quyết định cách tiến hành nhiều nhất có thể. Vì bạn muốn xây dựng văn hóa chủ động khiến năng suất của bạn tăng vọt ”.

Phong cách quản lý chủ động ảnh hưởng thế nào đến nơi làm việc? - Ảnh 4

Hãy là một nhà quản lý có tính cách thúc đẩy và trao quyền cho nhân viên của bạn

4.3 Chọn con đường đúng

Bạn phải tham khảo tuyên bố này khi được hỏi cách quản lý chủ động ảnh hưởng đến nơi làm việc. Vì mọi thứ đều phụ thuộc vào lãnh đạo, trách nhiệm của người quản lý là phát triển bản thân thành một nhà lãnh đạo hoạt động chủ động và có bản lĩnh. Khi người lãnh đạo nhận được quyền này, nhóm sẽ làm theo. Công việc của đội ngũ lãnh đạo là tạo ra văn hóa thúc đẩy tổ chức.

> Khi kí hợp đồng lao động thì bạn cần chú ý điều gì?

> Những điều bạn về biết về quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Theo Kênh Tuyển Sinh tổng hợp