Quyết toán thuế thu nhập cá nhân là một vấn đề mà bất kỳ người đi làm nào cũng cần quan tâm. Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn sinh viên mới ra trường hoặc người lao động lần đầu quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Số hóa hồ sơ khẩn cấp trên USB - Mẹo sống còn nơi công sở

Số hóa hồ sơ khẩn cấp trên USB - Mẹo sống còn nơi công sở

Trong bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào, mục tiêu cuối cùng bạn muốn làm là tìm kiếm ra thông tin và tài liệu quan trọng. Bạn đã cân nhắc việc tạo các phiên bản...

1. Đối tượng phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Thông thường, hàng quý hay hàng tháng các đơn vị kinh doanh đã phải kê khai, quyết toán thuế thu nhập. Tuy nhiên tới cuối năm, các đơn vị kinh doanh vẫn phải lập và nộp quyết toán thuế để gửi lên các cơ quan thuế. Cụ thể, một số đối tượng dưới đây sẽ cần phải thực hiện quyết toán thuế năm:

– Các công ty, doanh nghiệp có thu nhập từ tiền công hay tiền lương, không phân biệt phát sinh khấu trừ thuế hay không. Theo đó, họ phải có trách nhiệm kê khai, quyết toán thuế năm thay cho một số cá nhân có ủy quyền.

– Tất cả cá nhân là người lao động có thu nhập từ tiền công, tiền lương. Trong trường hợp trong năm đã nộp thừa hoặc thiếu thì cá nhân vẫn phải làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm.

Ngoài ra, một số đối tượng không cần phải làm quyết toán thuế năm cụ thể:

– Doanh nghiệp trong quá trình hoạt động không phát sinh các khoản chi trả thu nhập chịu thuế từ tiền công, tiền lương.

– Cá nhân có số thuế cần phải nộp thêm mỗi năm sau quyết toán từ 50 nghìn đồng trở xuống.

– Những cá nhân không có thu nhập từ tiền công, tiền lương, ký kết hợp đồng với doanh nghiệp từ 03 tháng trở lên.

Những điều bạn về biết về quyết toán thuế thu nhập cá nhân - Ảnh 1

Những điều bạn về biết về quyết toán thuế thu nhập cá nhân

2. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

Thời điểm xác định thu nhập để tính thuế đã được quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 8 Thông tư 111/2013/TT-BTC chính là thời điểm cá nhân, tổ chức trả thu nhập cho người nộp thuế. Bạn có thể theo dõi ví dụ cụ thể dưới đây để hiểu rõ hơn:

Tiền lương của tháng 12/2020 được trả vào tháng 01/2021 thì sẽ được tính vào thu nhập chịu thuế của tháng 01/2021.

3. Cá nhân có nhiều nguồn thu nhập quyết toán thuế TNCN như thế nào?

3.1. Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập đối với cá nhân làm nhiều nơi

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 25, Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN), tùy theo từng khoản thu nhập sẽ có phương pháp khấu trừ thuế khác nhau, cụ thể:

Đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công: Cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động 3 tháng trở lên thì áp dụng phương pháp khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần, kể cả trường hợp ký hợp đồng lao động 3 tháng trở lên ở nhiều nơi.

Các trường hợp khác: Cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động dưới 3 tháng: Phải khấu trừ theo mức 10% trên thu nhập trước khi chi trả.

Cá nhân có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ trên nhưng ước tính tổng thu nhập sau giảm trừ gia cảnh chưa đến mức thu nhập nộp thuế: Cá nhân làm cam kết gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập có căn cứ tạm thời chưa thực hiện khấu trừ thuế TNCN.

3.2. Hướng dẫn cách tính giảm trừ cho bản thân và người phụ thuộc đối với cá nhân có thu nhập nhiều nơi

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 9, Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về giảm trừ gia cảnh:

Người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công từ kinh doanh thì tại một thời điểm lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh tại một nơi.

Người nộp thuế chỉ cần đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh cho mỗi người phụ thuộc một lần trong suốt thời gian tính giảm trừ gia cảnh.

Mặt khác, theo Công văn 34683/CT-TTHT ngày 26/5/2017 của Cục Thuế Hà Nội, nếu trường hợp ký hợp đồng lao động trên 3 tháng ở hai nơi thì người nộp thuế được phép giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một đơn vị chi trả thu nhập và giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc tại cơ quan chi trả thu nhập khác.

3.3. Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN cho cá nhân có nhiều nguồn thu nhập

Theo Công văn 801/TCT-TNCN của Tổng Cục thuế, tổ chức chi trả thu nhập không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không đều có trách nhiệm quyết toán thuế và quyết toán thuế thay cho cá nhân có ủy quyền. Chỉ trừ trường hợp tổ chức không phát sinh chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công trong năm thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Quy định trên được hiểu là công ty trả lương cho ai thì phải quyết toán thuế TNCN cho người đó. Công ty không trả lương thì không phải quyết toán, hướng dẫn quyết toán cho cá nhân như sau:
"Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức trả thu nhập, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% nếu cá nhân không có yêu cầu quyết toán thuế đối với thu nhập vãng lai này thì được ủy quyền quyết toán tại tổ chức trả thu nhập ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên. Nếu cá nhân có yêu cầu quyết toán thuế đối với thu nhập vãng lai thì cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế."

3.4. Cá nhân có thu nhập nhiều nơi đóng BHXH như thế nào?

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 39 , Quyết định 959/QĐ-BHXH, quy định về đối tượng đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN bao gồm cả trường hợp người lao động có đồng thời từ 2 hợp đồng lao động trở lên với nhiều đơn vị khác nhau. Trường hợp này người lao động sẽ đóng BHXH, BHTN theo hợp đồng đầu tiên, đóng BHYT theo hợp đồng lao động có mức tiền lương cao nhất.

3.5. Có thể khai hồ sơ quyết toán thuế điện tử trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19

Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, nhiều nơi thực hiện giãn cách xã hội, phong tỏa, cấm tụ tập đông người, vì vậy các thủ tục hành chính gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, ngành Thuế đã nâng cấp ứng dụng, cập nhật nhiều quy định, biểu mẫu mới đối với nghiệp vụ khai thuế TNDN và TNCN.

> Ahrefs là gì? Những điều bạn cần biết về Ahrefs

> 5 nghề nghiệp sẽ trở thành xu hướng của giới trẻ trong thời kỳ dịch Covid

Theo Kênh tuyển sinh tổng hợp