Sự kiện Hot: TUYEN SINH 2012DIEM THI DAI HOCDIEM CHUAN DAI HOC

Tin liên quan:

Chỉ tiêu tuyển sinh do trường ĐH tự quyết định

Tìm hiểu rõ học phí khi chọn khoa

Những ngành mới hợp nhu cầu xã hội

Trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục ĐH nhiều hơn nữa.

 

Ngày 22-3, với 100% số phiếu tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã thông qua Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật. Theo đó, thẩm quyền hợp nhất và ký xác thực văn bản hợp nhất của QH, UBTVQH do Chủ nhiệm Văn phòng QH thực hiện. Việc hợp nhất các văn bản của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ do người đứng đầu cơ quan chủ trì soạn thảo thực hiện. Đối với các lĩnh vực khác thì bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ có thẩm quyền thực hiện việc hợp nhất văn bản và ký xác thực văn bản hợp nhất.

Gop y lam giam su nang ne cua luat giao duc, luat giao duc, luat giao duc dh, tuyen sinh 2012, thong tin tuyen sinh, van ban dieu chinh

Trước đó, tại báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý cho rằng hiện nay nước ta đang trong quá trình hoàn thiện về thể chế và hệ thống pháp luật nên việc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật diễn ra khá thường xuyên. Không ít văn bản được sửa đổi, bổ sung nhiều lần tại nhiều văn bản khác nhau, thêm vào đó là hình thức một luật sửa nhiều luật đã tạo ra nhiều khó khăn trong việc tìm hiểu, tra cứu, thi hành và áp dụng pháp luật. Do đó, việc có một văn bản hợp nhất có giá trị chính thức là hết sức cấp thiết, không chỉ đối với người dân mà cả đối với chính các cơ quan nhà nước trong việc quản lý hệ thống văn bản pháp luật do mình ban hành và tổ chức thực thi các văn bản này.

 

Cùng ngày, thảo luận về những nội dung còn khác nhau của dự án Luật Giáo dục ĐH, phần lớn các thành viên trong TVQH đều tán thành với việc giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục ĐH nhiều hơn nữa. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của QH Đào Trọng Thi cho rằng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm là thuộc tính cơ bản của cơ sở giáo dục ĐH và là yêu cầu khách quan, tất yếu và phù hợp với xu thế phát triển. Do đó, việc giao cho cơ sở giáo dục ĐH tự chủ quyết định phương thức tuyển sinh và chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh, tự chịu trách nhiệm mở ngành, chuyên ngành đạo tạo là hợp lý.

 

Đồng tình với vấn đề trên nhưng Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu lưu ý cần phải có lộ trình và không phải trường nào cũng giao cho tự chủ hết vì hiện nay có nhiều cơ sở chưa đạt chuẩn, chưa đủ điều kiện mà giao cho họ thì chưa hợp lý. Chỉ các trường nào đủ điều kiện, đủ chuẩn thì mới giao cho họ tự chủ chứ đồng loạt hết chưa hẳn đã là hay. Ông Lưu cũng đề nghị cần quan tâm đến chất lượng kiểm định cơ sở giáo dục ĐH.

 

Bạn có thể để lại thắc mắc về tuyển sinh 2012, câu hỏi hoặc ý kiến tại ô bên dưới

 

Những chủ đề đang được quan tâm:

DIEM THIDIEM THI DAI HOC 2012DIEM THI DAI HOCXEM DIEM THI

DIEM CHUANDIEM CHUAN DAI HOCDIEM CHUAN DAI HOC 2012

TUYEN SINHTUYỂN SINHCHI TIEU TUYEN SINH 2012

Kênh Tuyển Sinh

(Theo: Phapluat)