Bạn dự định du học lĩnh vực Kinh tế? Sau đây là một số chương trình đào tạo ngành Kinh tế tại Phần Lan và những điểm đặc biệt mà bạn không nên bỏ qua.

Những điểm đặc biệt ở chương trình học của ngành Kinh tế tại Phần Lan - Ảnh 1Bạn quan tâm đến du học ngành Kinh tế tại Phần Lan?

1. Chương trình lĩnh vực kinh tế tại Đại học Aalto

1.1. Chương trình cử nhân Kinh tế

Chương trình kinh tế tại Đại học Aalto dành cho những sinh viên phân tích hứng thú với những thách thức phức tạp như biến đổi khí hậu, bất bình đẳng toàn cầu và bất ổn tài chính. Đại học Aalto cung cấp chương trình đào tạo được đánh giá cao và kết hợp phát triển các kỹ năng phân tích, tính toán và xử lý dữ liệu, đây đều là những kỹ năng cần thiết khi làm việc tại các doanh nghiệp. Khi học chương trình cử nhân tại Đại học Aalto, bạn có cơ hội hoàn thành các nghiên cứu nhỏ của mình tại chương trình trao đổi chính thức của Aalto.

1.2. Chương trình Thạc sĩ Kinh tế

Chương trình Thạc sĩ Kinh tế tại Đại học Aalto ở Phần Lan cung cấp cho sinh viên bằng cấp được thế giới công nhận trong lĩnh vực kinh tế và nguồn nhân lực. Thạc sĩ Kinh tế toàn thời gian 2 năm của Aalto phát triển cả tư duy phân tích và kiến thức  học thuật của sinh viên, cũng như thúc đẩy khả năng áp dụng lý thuyết kinh tế vào thực tế. Sinh viên có được kiến thức về mối liên hệ giữa vi mô và kinh tế vĩ mô, và phát triển các công cụ phân tích kinh tế lượng và toán học để xử lý các vấn đề kinh tế.

Trọng tâm của chương trình của Thạc sĩ về kinh tế là:

  • Kinh tế quốc tế
  • Phát triển kinh tế
  • Ứng dụng kinh tế vi mô
  • Kinh tế môi trường và năng lượng
  • Tổ chức công nghiệp
  • Kinh tế lao động và nhân sự

Sau khi hoàn thành chương trình của Thạc sĩ về kinh tế, sinh viên tốt nghiệp được cung cấp đầy đủ những kiến thức và kỹ năng để có thể hoạt động và làm việc tại các doanh nghiệp, có thể đảm nhận những vị trí làm việc như các chuyên gia, nhà phân tích, nhà kinh tế hoặc chuyên gia tư vấn. Sinh viên tốt nghiệp cũng có thể chọn tiếp tục nghiên cứu về bằng tiến sĩ về kinh tế.

2. Chương trình Kinh tế tại Đại học Kinh tế Hanken

Kinh tế học là nền tảng của sự hiểu biết chung và có hệ thống về các giao dịch kinh tế trong xã hội. Chương trình đào tạo cung cấp cho bạn kiến thức rộng và một cái nhìn sâu sắc về lý thuyết kinh tế. Chương trình giảng dạy được thiết kế để phù hợp với nhu cầu các nhà kinh tế chuyên nghiệp trong kinh doanh và chính phủ.

Sau khi tốt nghiệp, bạn có thể sẵn sàng đảm nhận những thách thức trong bối cảnh thay đổi nhanh chóng, được đào tạo để sử dụng dữ liệu kinh tế, có thể hình dung bối cảnh lớn hơn của chính sách kinh tế và ảnh hưởng.

3. Chương trình Thạc sĩ kinh tế tại Đại học Helsinki

Trọng tâm của chương trình là định hướng khoa học xã hội. Cấu trúc của chương trình tương đương với các chương trình của Thạc sĩ về Kinh tế được cung cấp bởi các trường đại học quốc tế tốt nhất. Mục tiêu của chương trình đào tạo là giúp mở rộng các cơ hội trong lĩnh vực kinh tế cho sinh viên.

Mô-đun về lý thuyết kinh tế và phương pháp kinh tế lượng mà bạn sẽ tham gia vào học kỳ mùa thu trong năm đầu tiên, đó cũng là nền tảng của chương trình. Nó bao gồm các lý thuyết kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô cũng như các phương pháp kinh tế lượng cơ bản. Sau khi hoàn thành mô-đun này, bạn có thể chọn chuyên ngành để tập trung nghiên cứu sâu hơn.

TOP 5 trường đại học danh tiếng tại Phần Lan

Làm sao để du học Anh với kinh phí thấp?

Khánh Như - Kênh Tuyển Sinh