Nhằm giúp các bạn có thể đã và đang có ý định học IELTS xác định được rõ hơn nội dung bài thi như thế nào, dạng câu hỏi ra sao hôm nay Kênh tuyển sinh sẽ giới thiệu bạn một dạng đề thi thử IELTS cho bạn tham khảo.

> TOEIC là gì? Khái niệm về TOEIC

Giải đáp thắc mắc “Học TOEIC để làm gì”

Cấu trúc của các bài thi TOEIC là giống nhau vì thế trong bài thi thường xuất hiện những dạng câu hỏi tương tự nhau. Cùng tìm hiểu những dạng câu hỏi có thể trong bài thi TOEIC.

Dạng đề thi thử IELTS Listening (Listening test)

 • Section 1. A lady applied for position in a book stall. She was asked about her address, experience and availability for starting in the new job.

Các dạng đề thi thử IELTS bạn có thể gặp - Ảnh 1

 • Section 2. Hostel information students.
 • Section 3. Conversation between two students about their research and responsibilities sharing.
 • Section 4. Lecture about plastic invention and exhibition information.

Dạng đề thi thử IELTS Reading (Reading test)

 • Passage 1. Olympic torch design types and so on.
 • Passage 2. About mining at the sea flo, its pros and cons.
 • Passage 3. About language study.

Dạng đề thi thử IELTS Writing (Writing test)

Task 1

 • We were given graphs to describe and compare resources used to produce 10000 disposable polystyrene and paper cups. How much material such as wood, petroleum, steam and water was used in the process.

Task 2

 • Some people say that younger children should follow their instincts and be allowed to behave as freely as they want, while others disagree. Discuss both views and give your opinion.

Đề thi thử Speaking (Speaking test)

Part 1

 • Where do you live at the moment?
 • Please describe the house you live in.
 • Do you have a vision of what your dream house would look like?
 • What part of the day do you like the most?
 • Do you have a weekend schedule?
 • Do you play indo games?

Các dạng đề thi thử IELTS bạn có thể gặp - Ảnh 2

Part 2

 • Describe a movie that you saw recently. Please say
 • What was the movie title?
 • Where did you see it, at home in the cinema?
 • When was it?

Part 3

 • Questions about violent media, education and media interrelation and so on.

Speaking test (V2)

Part 1

 • Can you tell me your full name?
 • Where are you from?
 • Can you tell me me about your country?
 • How is children’s first birthday celebrated in your country?
 • What are the important birthdays of a person?
 • How do you like to celebrate your birthday, with your family friends?
 • Do you prefer to send letters emails?

Part 2

 • Describe a wedding that you have attended. Please say
 • Whose wedding was it?
 • Where did it take place?
 • How was it celebrated?
 • How did you feel about the wedding?

Part 3

 • What is the difference between big and small weddings?
 • How do people in your country give gifts to the newlyweds?
 • Do you have a certain register of wedding gifts?

Trên đây là một dạng bài thi thử IELTS gồm những câu hỏi có thể gặp phải cho bạn tham khảo. Để đạt được kết quả cao trong quá trình ôn luyện bạn cần phải có kế hoạch cụ thể và rõ ràng, chăm chỉ luyện tập và làm các đề thi thử IELTS để nâng cao kỹ năng hơn bạn nhé.

Tổng hợp - Kênh tuyển sinh

> Sĩ tử nên chú ý những thay đổi cấu trúc đề thi TOEIC 2018

Những khó khăn khi học TOEIC cấp tốc