Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký ban hành về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường.

Các nước sử dụng, vận hành sách giáo khoa như thế nào?

Các nước sử dụng, vận hành sách giáo khoa như thế nào?

Trong những ngày gần đây, dư luận đang có những ý kiến, bức xúc về việc sách giáo khoa tại nước ta tăng cao. Vậy câu hỏi đặt ra là với các nước khác thì...

Đó là nội dung của Chỉ thị về tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký ban hành vào ngày 1.6.

Chỉ thị nêu rõ văn hóa học đường là một môi trường quan trọng để rèn luyện nhân cách và giáo dục thế hệ trẻ thành những con người phát triển toàn diện đức - trí - thể - mỹ, có lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, có ý thức và trách nhiệm với đất nước, cộng đồng, gia đình và bản thân.

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một bộ phận học sinh, sinh viên, nhà giáo biểu hiện lệch chuẩn về đạo đức, lối sống văn hóa, hành vi ứng xử trên bình diện xã hội và môi trường học đường. Ở một số địa phương, việc thực hiện còn mang tính hình thức, chưa đi vào chiều sâu, sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội và các tổ chức đoàn thể trong trường học thiếu chặt chẽ.

Để khắc phục những hạn chế, vướng mắc này, trong chỉ thị, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GD-ĐT rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác giáo dục văn hóa học đường bảo đảm bám sát định hướng của Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Trong đó, việc xây dựng môi trường học tập, sinh hoạt văn hóa, dân chủ, khơi dậy sáng tạo; bảo đảm mỗi ngày tới trường là một ngày vui, đẩy mạnh văn hóa đọc trong các nhà trường… cũng được nhấn mạnh.

Các bộ cùng xây dựng văn hóa học đường theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ - Ảnh 1

Thực tế vẫn còn một bộ phận học sinh, sinh viên, nhà giáo biểu hiện lệch chuẩn về đạo đức, lối sống văn hóa, hành vi ứng xử trên bình diện xã hội và môi trường học đường.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ phối hợp với Bộ GD-ĐT để cùng xây dựng văn hoá học đường. Chẳng hạn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần có cơ chế để học sinh, sinh viên được hưởng chế độ ưu tiên khi vui chơi, tham quan tại các công trình văn hóa, sử dụng khu vực thể thao, sân chơi bãi tập công cộng. Còn Bộ Công an hướng dẫn tập huấn, trao đổi thông tin, tuyên truyền phòng, chống tội phạm và phòng ngừa tệ nạn xã hội trong trường học.

Ngoài ra, việc tăng cường lan tỏa tấm gương người tốt, việc tốt trong học sinh, sinh viên, lan tỏa các giá trị tốt đẹp, đồng thời phê phán những hành vi lệch chuẩn về đạo đức, lối sống là nhiệm vụ mà chỉ thị giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông. Bên cạnh đó, bộ này được yêu cầu phải kiểm soát chặt chẽ các ấn phẩm văn hóa có yếu tố bạo lực, mang định kiến về giới, dân tộc, người khuyết tật, trái với truyền thống văn hóa, thuần phong, mỹ tục của dân tộc, kịp thời có biện pháp ngăn chặn thông tin xấu độc trên không gian mạng…

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị như Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam... phối hợp thực hiện các nhiệm vụ để cùng xây dựng văn hóa học đường, ngăn chặn biểu hiện lệch chuẩn về đạo đức trong học sinh, sinh viên.

> Bộ trưởng GD-ĐT nói đã có nhiều chỉ đạo để giá sách giáo khoa thấp nhất

> Cơ quan quản lý bỏ lỡ cơ hội để người dân mua sách giáo khoa rẻ hơn

Theo Thanh Niên