Sở GD-ĐT TP.HCM có chỉ đạo cho nhà trường, giáo viên về việc yêu cầu phụ huynh mua sách tham khảo, sách bài tập năm 2022.

Có thể miễn học phí, cho học sinh mượn sách giáo khoa?

Có thể miễn học phí, cho học sinh mượn sách giáo khoa?

Trước tình hình các mặt hàng thiết yếu đều tăng giá, đời sống người dân khó khăn, nếu có sự quyết tâm thực hiện giữa các bộ ngành thì năm học mới vẫn có thể...

Ngày 1.7, Sở GD-ĐT TP.HCM có văn bản gửi đến hơn 1.000 trường học từ mầm non cho đến THPT, trung tâm GDTX về những chỉ đạo liên quan đến việc mua sắm sách giáo khoa, sách tham khảo... chuẩn bị cho năm học mới.

Theo đó, Sở GD-ĐT yêu cầu giáo viên và cán bộ quản lý các cấp không được lạm dụng vị trí công tác của mình để ép buộc, vận động học sinh, học viên hoặc phụ huynh mua xuất bản phẩm tham khảo dưới bất kỳ hình thức nào.

TP.HCM chỉ đạo về việc yêu cầu phụ huynh mua sách tham khảo, sách bài tập - Ảnh 1

TP.HCM chỉ đạo về việc yêu cầu phụ huynh mua sách tham khảo, sách bài tập

Sở GD-ĐT cũng lưu ý các cơ sở giáo dục không được thực hiện việc lập danh mục, đóng gói bộ sách giáo khoa kèm sách bài tập, sách tham khảo, đề cương và các tài liệu (ngoài danh mục sách giáo khoa đã được phê duyệt) để giới thiệu cho học sinh, phụ huynh mua và sử dụng.

Ngoài ra, Sở GD-ĐT đề nghị các cơ sở giáo dục bố trí nguồn kinh phí hợp lý để mua sách giáo khoa cho thư viện, tổ chức cho học sinh mượn sách giáo khoa để học tập. Nhà trường đồng thời vận động học sinh quyên góp, ủng hộ sách giáo khoa cũ vào thư viện để học sinh các lớp sau tiếp tục được mượn và sử dụng.

Được biết, sở dĩ Sở GD-ĐT TP.HCM ban hành văn bản với những yêu cầu nói trên nhằm chấn chỉnh tình trạng một số trường thông báo bán sách giáo khoa, trong đó có danh mục các ấn phẩm cần thiết cho năm học 2022 - 2023 bao gồm cả sách bài tập, sách tham khảo…

> Bao nhiêu điểm sẽ trúng tuyển đại học bằng kết quả thi đánh giá năng lực?

> Trường đại học tư có thể thành đại học quốc gia được không?

Theo Thanh Niên