Hôm nay 20/6 là ngày thi chuyên vào 10 tại các trường chuyên trên địa bàn TP Hà Nội. Cùng Kênh tuyển sinh tìm hiểu về các đề thi chuyên nhé!

Tuyển sinh lớp 10 Hà Nội: Đề "dễ thở", điểm chuẩn sẽ tăng?

Tuyển sinh lớp 10 Hà Nội: Đề 'dễ thở', điểm chuẩn sẽ tăng?

Năm 2022, kỳ thi tuyển sinh vào 10 tại Hà Nội được nhận định là đề dễ thở so với mọi năm. Vậy năm nay điểm chuẩn vào 10 sẽ như thế nào?

Ngày 20/6, thí sinh thi vào lớp 10 chuyên Văn, Toán, Sinh, Tin, Sử, Địa, Lý làm bài thi trong 150 phút, Hóa và các môn Ngoại ngữ 120 phút.

1. Môn Toán 

1.1 Toán chuyên

Tổng hợp đề thi các môn chuyên vào 10 tại Hà Nội - Ảnh 1

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán Chuyên tại Hà Nội năm 2022

1.2. Toán Tin chuyên

Tổng hợp đề thi các môn chuyên vào 10 tại Hà Nội - Ảnh 2

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Tin Chuyên tại Hà Nội năm 2022

2. Môn Văn

Tổng hợp đề thi các môn chuyên vào 10 tại Hà Nội - Ảnh 3

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Văn Chuyên tại Hà Nội năm 2022

3. Môn Lí

Tổng hợp đề thi các môn chuyên vào 10 tại Hà Nội - Ảnh 4

Tổng hợp đề thi các môn chuyên vào 10 tại Hà Nội - Ảnh 5

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Lí Chuyên tại Hà Nội năm 2022

4. Môn Hóa

Tổng hợp đề thi các môn chuyên vào 10 tại Hà Nội - Ảnh 6

Tổng hợp đề thi các môn chuyên vào 10 tại Hà Nội - Ảnh 7

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Hóa Chuyên tại Hà Nội năm 2022

5. Môn Sinh

Tổng hợp đề thi các môn chuyên vào 10 tại Hà Nội - Ảnh 8

Tổng hợp đề thi các môn chuyên vào 10 tại Hà Nội - Ảnh 9

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Sinh Chuyên tại Hà Nội năm 2022

6. Môn Sử

Tổng hợp đề thi các môn chuyên vào 10 tại Hà Nội - Ảnh 10

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Sử Chuyên tại Hà Nội năm 2022

7. Môn Địa

Tổng hợp đề thi các môn chuyên vào 10 tại Hà Nội - Ảnh 11

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Địa Chuyên tại Hà Nội năm 2022

> Có nên duy trì kỳ thi học sinh giỏi cấp THCS?

> Cần Thơ công bố điểm chuẩn vào 10 năm 2022

Theo Kênh tuyển sinh tổng hợp