Bạn muốn thay đổi môi trường làm việc hoặc chuyển ngành, chuyển chỗ ở nhưng không biết các thủ tục xin thôi việc ra sao là đúng theo quy định? Hãy cùng Kênh Tuyển Sinh tìm hiểu 7 bước chính của quy trình xin thôi việc tại công ty nhé!

18 sai lầm dễ mắc phải khi khởi nghiệp

18 sai lầm dễ mắc phải khi khởi nghiệp

Nếu bạn đã lựa chọn khởi nghiệp, chắc chắn bạn phải xác định rằng bản thân sẽ phải đối mặt với những lần thất bại. Sau đây là 8 sai lầm dễ mắc phải khi...

1. Viết đơn xin thôi việc

Người xin thôi việc viết đơn theo mẫu NS – 09 - 01, mẫu đơn nên được lấy trực tiếp tại khu vực phòng Nhân sự của công ty.

Lưu ý khí quyết định thôi việc: Người viết phải đảm bảo xin thôi việc theo đúng thời hạn báo trước. Nếu không đảm bảo đúng thời hạn báo trước, người xin thôi việc phải bồi thường tiền lương cho những ngày không báo trước và không được thưởng năng suất và các khoản thưởng cho những thời gian chưa được tính lương. Đối với các quy định về nghỉ việc không có trong quy trình này hoặc các quy định khác của công ty thì thực hiện theo bộ luật lao động và các văn bản pháp luật lao động liên quan.

Quy trình xin duyệt thôi việc đúng theo quy định - Ảnh 1

Ví dụ về mẫu đơn xin thôi việc

2. Chờ được cấp trên phê duyệt

Người có thẩm quyền và trách nhiệm để xem xét đơn xin thôi việc của người viết sẽ là cấp Trưởng các phòng ban. Nếu là nhân viên các bộ phận có cấp tổ trường thì trước khi chuyển cho quản lý thì phải chuyển qua cấp tổ trưởng xác nhận.

Riêng với các chức vụ là quản lý, nhân viên do đích thân Giám đốc quản lý thì sau khi viết đơn, người xin thôi việc chuyển đơn trực tiếp cho phòng Nhân sự theo bước 3.

Người ở cấp quản lý có thẩm quyền xem xét phải xác định các tâm tư nguyện vọng của nhân viên. Nếu vượt ra ngoài khả năng, thì Quản lý phối hợp với phòng Nhân sự để xem xét giải quyết. Trường hợp không thể giải quyết được thì ký xác nhận vào đơn xin nghỉ việc và chuyển trả lại đơn cho người xin nghỉ việc. Quản lý có trách nhiệm xem xét và trả lời đơn cho người xin nghỉ việc không quá 2 ngày làm việc.

3. Xác nhận với phòng nhân sự

Sau khi trình đơn và được cấp quản lý phê duyệt, người muốn thôi việc sẽ tiếp tục mang đơn đến trình bày cho phòng Nhân sự của công ty. Phòng Nhân sự sẽ có trách nhiệm trao đổi với quản lý các bộ phận để xác định tâm tư nguyện vọng của nhân viên cũng như đưa ra câu trả lời tối đa trong vòng 3 ngày.

4. Duyệt thôi việc

Với trường hợp được xác định cho nghỉ việc, phòng Nhân sự cần chuyển đơn xin nghỉ cho Giám đốc phê duyệt, kèm theo đó là phương án thay thế nhân sự. Bộ phận Nhân sự có trách nhiệm chuyển đơn đến cho Giám đốc trong vòng không quá 4 ngày kể từ khi nhận được đơn.

Quy trình xin duyệt thôi việc đúng theo quy định - Ảnh 2

Với trường hợp được xác định cho nghỉ việc, phòng Nhân sự cần chuyển đơn xin nghỉ cho Giám đốc phê duyệt, kèm theo đó là phương án thay thế nhân sự

5. Thanh lý hợp đồng

Đây là công tác do phòng Nhân sự đảm nhận. Trong công tác này bao gồm những việc như:

  • Hoàn thành các công việc cần thực hiện trước khi nghỉ việc theo biên bản bàn giao công việc.
  • Biên bản bàn giao các công cụ dụng cụ cho Quản lý bộ phận.
  • Biên bản bàn giao hồ sơ theo mẫu đính kèm quy trình này.
  • Bản cam kết nghỉ việc.

6. Phê duyệt quyết định thôi việc:

Sau khi hoàn thành việc thanh lý hợp đồng, phòng Nhân sự sẽ lập biên bản thanh lý nghỉ việc, thảo quyết định nghỉ việc trình lên Giám đốc ký (kèm theo các biên bản thanh lý). Quyết định sẽ được chuyển cho người xin thôi việc, quản lý bộ phận, phòng Nhân sự lưu 1 bản (và kèm theo các chứng từ thanh lý bản chính) và 1 bản chuyển cho phòng Tài chính - Kế toán làm căn cứ thanh toán cho người nghỉ việc (phải kèm theo các biên bản thanh lý, bảng chấm công, biên bản đánh giá…).

7. Tất toán các chế độ còn lại.

Phòng Tài chính - Kế toán có trách nhiệm phối hợp cùng phòng Nhân sự để lập bảng thanh toán cho người xin thôi việc và trình cho Giám đốc duyệt. Phòng Tài chính - Kế toán chỉ thanh toán cho người nghỉ việc khi đã nhận được đầy đủ hồ sơ xác nhận từ phòng Nhân sự bàn giao.

Phòng Tài chính - Kế toán trực tiếp liên hệ với người xin thôi việc để làm thủ tục tất toán.

Đối với các trường hợp người lao động còn thắc mắc, khiếu nại thì phòng Nhân sự có trách nhiệm giải quyết và gửi báo cáo cho Giám đốc theo báo cáo hàng tuần.

Quy trình xin duyệt thôi việc đúng theo quy định - Ảnh 3

Phòng Tài chính - Kế toán có trách nhiệm phối hợp cùng phòng Nhân sự để lập bảng thanh toán cho người xin thôi việc và trình cho Giám đốc duyệt

> Trở thành bậc thầy đàm phán chỉ với 7 tuyệt chiêu sau đây

> 9 cách đơn giản để cải thiện doanh nghiệp nhỏ

Thanh Phương - Kênh Tuyển Sinh