Nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá các môn lớp 5 và 9 hiện hành sẽ được điều chỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu cầu của chương trình mới.

Phân vân việc có nên cho học sinh dùng điện thoại trong lớp

Phân vân việc có nên cho học sinh dùng điện thoại trong lớp

Học sinh THCS, THPT được sử dụng điện thoại trong giờ học để tìm tài liệu. Tuy nhiên, nhiều trường vẫn không cho HS sử dụng vì không kiểm soát được.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết Bộ đã chỉ đạo xây dựng tài liệu hướng dẫn dạy học các môn học lớp 5, lớp 9 theo hướng so sánh hai chương trình (hiện hành và mới) ở từng môn học để có điều chỉnh phù hợp.

Việc làm này giúp học sinh lớp 5, 9 làm quen và đáp ứng được chuẩn đầu vào của lớp 6, 10 do hai năm học tới đây lớp 6 và 10 sẽ học theo chương trình mới.

Điều chỉnh nội dung dạy học lớp 5 và lớp 9

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ phát biểu ở hội thảo góp ý tài liệu hướng dẫn dạy học các môn lớp 5, lớp 9 hôm 2/11.

3 hướng điều chỉnh là bổ sung những nội dung kiến thức có trong chương trình mới nhưng không có trong chương trình hiện hành; tinh giản kiến thức hiện có nhưng không có trong chương trình mới; điều chỉnh cách tiếp cận và yêu cầu cần đạt.

Vụ trưởng Giáo dục Trung học Nguyễn Xuân Thành cho biết nội dung có trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành nhưng không có trong chương trình mới sẽ được tinh giản theo hai hướng.

Thứ nhất, nếu đó là các phần học sinh không cần phải sử dụng để học nội dung khác thì "không dạy, không thực hiện". Ngược lại, nếu vẫn cần sử dụng để học nội dung liên quan, các thầy cô "hướng dẫn học sinh tự học" hoặc tích hợp vào bài học, chủ đề.

Thứ hai, kiến thức trong chương trình mới sẽ được bổ sung, tích hợp vào nội dung, chủ đề phù hợp để đảm bảo yêu cầu cần đạt theo chương trình mới; hoặc bổ sung vào thời điểm phù hợp, đảm bảo học sinh có đủ điều kiện về kiến thức, kỹ năng để học thuận lợi.

Nội dung, kiến thức có cả trong hai chương trình nhưng do khác nhau về cách tiếp cận và yêu cầu cần đạt nên sẽ được điều chỉnh từ mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng, sang yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực.

"Chúng ta cần ưu tiên hướng dẫn tổ chức dạy học nội dung được bổ sung vào chương trình hiện hành. Học sinh phải được cung cấp tài liệu về nội dung, kiến thức mới để chủ động học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô", ông Thành nói.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học để giúp học sinh được làm quen với cách dạy và học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực.

Hiện, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có tài liệu hướng dẫn dạy học các môn học lớp 5, 9 đáp ứng yêu cầu chương trình mới. Ngày 2/11, Bộ tổ chức hội thảo góp ý cho tài liệu này để lấy ý kiến từ hơn 150 nhà khoa học, cán bộ, giáo viên đang trực tiếp giảng dạy. Sau khi hoàn thiện, Bộ sẽ trình hội đồng thẩm định.

Để học sinh đầu cấp không choáng vì điểm kiểm tra thấp

Để học sinh đầu cấp không choáng vì điểm kiểm tra thấp

Không còn "cơn mưa điểm 9, 10" như ở cấp dưới, nhiều học sinh và phụ huynh choáng khi nhận kết quả bài kiểm tra điểm thấp, thậm chí dưới trung bình.

Theo VnExpress