Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết Chính phủ phê duyệt dự án Hỗ trợ đổi mới chương trình SGK giáo dục phổ thông với tổng kinh phí là 80 triệu USD.

Đổi mới giáo dục, đâu chỉ có SGK, gốc phải là giáo viên

Đổi mới giáo dục, đâu chỉ có SGK, gốc phải là giáo viên

Muốn đổi mới Giáo dục thành công thì trước hết phải đào tạo giáo viên thật tốt để họ thích ứng được với chương trình đổi mới, dạy được chương trình đổi mới đó.

Tại phiên thảo luận của Quốc hội sáng ngày 6/11, trả lời câu hỏi của Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho biết:

Chính phủ phê duyệt dự án Hỗ trợ đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông với tổng kinh phí là 80 triệu USD; trong đó vốn vay ODA của Ngân hàng Thế giới là 77 triệu USD và vốn đối ứng trong nước là 3 triệu USD.

Theo thiết kế ban đầu, cấu phần dành cho việc Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên việc soạn sách giáo khoa có kinh phí hơn 16 triệu USD. Số tiền này vẫn trong tài khoản của Ngân hàng thế giới, Bộ Giáo dục đào tạo chưa sử dụng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã báo cáo Chính phủ và Chính phủ báo cáo Quốc hội là không sử dụng số tiền này nữa. Do vậy Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lại số tiền để biên soạn sách giáo khoa.

Số tiền còn lại Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện xây dựng chương trình và các hoạt động phát triển chương trình trình tổng thể, chương trình môn học.

Bộ BD trả lại 29,7 triệu USD hỗ trợ đổi mới SGK, chương trình

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ.

“Cố gắng hết năm nay tức đến tháng 12/2020 tiêu được 12 triệu USD”, Bộ trưởng Nhạ nói.

Còn lại, sau khi rà soát tất cả chi phí không thiết thực liên quan đến tập huấn, tăng cường mà không hiệu quả, Bộ Giáo dục và Đào tạo xin trả lại Chính phủ. Tổng số tiền trả lại là 29,7 triệu USD.

Cũng theo Bộ trưởng Nhạ, tiếp tục thực hiện chủ trương xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa theo Nghị quyết của Quốc hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tăng cường kiểm soát chất lượng sách giáo khoa. Việc xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa đã tiết kiệm được ngân sách nhà nước trong biên soạn sách giáo khoa.

Trừ trường hợp không có cuốn sách nào được nhà xuất bản biên soạn, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thực hiện đúng theo Nghị quyết 122 của Quốc hội.

Từ ngày 15/11, Bộ GD nhận hồ sơ đề nghị thẩm định SGK lớp 2

Từ ngày 15/11, Bộ GD nhận hồ sơ đề nghị thẩm định SGK lớp 2

Bộ GD&ĐT đã có thông báo về việc tổ chức thẩm định đợt 2 sách giáo khoa lớp 2 của các tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa đáp ứng Chương trình giáo...

Theo Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam