Điểm chuẩn đại học 2018 vào các ngành của Học viện Ngân hàng từ 17,75 đến 23,75 điểm; trong đó ngành có mức điểm chuẩn cao nhất là Luật Kinh tế.

ĐH Giao thông Vận Tải TP.HCM công bố điểm chuẩn 2018

ĐH Ngân hàng TPHCM công bố điểm chuẩn 2018

Điểm chuẩn đại học 2018 vào các ngành của Học viện Ngân hàng như sau:

Học viện Ngân hàng công bố điểm chuẩn đại học 2018