Đại học Ngân hàng TPHCM chính thức công bố điểm chuẩn đại học năm 2018, được biết điểm của trường sẽ lấy khoảng từ 18 - 20,6 điểm.

Đại học Công nghiệp TP.HCM công bố điểm chuẩn đại học 2018

ĐH Sư phạm kỹ thuật Vinh công bố điểm chuẩn 2018

Ngành cao nhất của trường với số điểm 20,6 là ngành Kinh tế quốc tế, ngành thấp nhất là chương trình cử nhân chất lượng cao với số điểm là 18.

STT Ngành đào tạo Mã DKXT Tổ hợp môn Xét tuyển Điểm trúng tuyển
A Chương trình cử nhân chất lượng cao (Bao gồm ngành Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh) A00, A01, D01, D90 18.0
B Nhóm ngành Kinh tế - Kinh doanh (Chương trình đại trà)  
1 Tài chính Ngân hàng 7340201 A00, A01, D01, D90 19.1
2 Kế toán 7340301 A00, A01, D01, D90 19.5
3 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, D90 20.0
4 Kinh tế quốc tế 7310106 A00, A01, D01, D90 20.6
c Khối ngành Luật (chương trình đại trà) D01, D96 18.7
1 Luật Kinh tế 7380107
D Khối ngành Ngôn ngữ (chương trình đại trà) D01, D96 20.2
1 Ngôn ngữ Anh 7220201
E Khối ngành quản lý chương trình đại trà AOO, A01, D01, D90 18.6
1 Hệ thống thông tin quản lý 7340405

 

18 trường quân đội công bố mức điểm chuẩn đại học 2018

ĐH Giao thông Vận Tải TP.HCM công bố điểm chuẩn 2018

Kênh Tuyển Sinh tổng hợp