Chiều ngày 05/08, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM công bố mức điểm chuẩn đại học 2018 cho hơn 6.000 chỉ tiêu, dao động từ 15 đến 21 điểm.

18 trường quân đội công bố mức điểm chuẩn đại học 2018

ĐH Giao thông Vận Tải TP.HCM công bố điểm chuẩn 2018

Điểm chuẩn đại học 2018 của Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM cụ thể:

Đại học Công nghiệp TP.HCM công bố điểm chuẩn đại học 2018

Đại học Công nghiệp TP.HCM công bố điểm chuẩn đại học 2018

Đại học Công nghiệp TP.HCM công bố điểm chuẩn đại học 2018

Kênh Tuyển Sinh tổng hợp

ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM công bố điểm chuẩn 2018

ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội công bố điểm chuẩn 2018