Vừa qua, ĐHQG Hà Nội thông báo trên trang thông tin điện tử về điểm sàn xét tuyển của ‘các trường thành viên’. Mức điểm sàn của Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn là 15 điểm.

Một số trường đại học điều chỉnh điểm sàn xét tuyển tăng từ 2-3 điểm

Học viện Quản lý giáo dục công bố mức điểm sàn thấp nhất là 16 điểm

Image

Các ngành tuyển sinh của trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn lấy mức điểm sàn thấp nhất là 15 điểm.

Điểm ngưỡng xét tuyển là tổng điểm 3 môn/bài thi (với thang điểm 30) đối với thí sinh thuộc khu vực 3 (KV3), được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Điểm tối thiểu cho mỗi môn thi/bài thi trong tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn 1,0 điểm.

TT Mã ngành/ Nhóm ngành Tên ngành Tổ hợp môn xét tuyển Điểm nhận ĐKXT theo tổ hợp Tổ hợp môn xét tuyển Điểm nhận ĐKXT theo tổ hợp Tổ hợp môn xét tuyển Điểm nhận ĐKXT theo tổ hợp Tổ hợp môn xét tuyển Điểm nhận ĐKXT theo tổ hợp
1 7320101 Báo chí A00 15 C00 17 D01- 06 16 D78 - 83 16
2 7310201 Chính trị học A00 15 C00 17 D01- 06 16 D78 - 83 16
3 7760101 Công tác xã hội A00 15 C00 17 D01- 06 16 D78 - 83 16
4 7310620 Đông Nam Á học A00 15 C00 17 D01- 06 16 D78 - 83 16
5 7310608 Đông Phương học -   C00 17 D01- 06 16 D78 - 83 16
6 7220104 Hán Nôm -   C00 17 D01- 06 16 D78 - 83 16
7 7340401 Khoa học quản lý A00 15 C00 17 D01- 06 16 D78 - 83 16
8 7229010 Lịch sử -   C00 17 D01- 06 16 D78 - 83 16
9 7320303 Lưu trữ học A00 15 C00 17 D01- 06 16 D78 - 83 16
10 7229020 Ngôn ngữ học -   C00 17 D01- 06 16 D78 - 83 16
11 7310302 Nhân học A00 15 C00 17 D01- 06 16 D78 - 83 16
12 7320108 Quan hệ công chúng -   C00 17 D01- 06 16 D78 - 83 16
13 7320205 Quản lý thông tin A00 15 C00 17 D01- 06 16 D78 - 83 16
14 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành -   C00 17 D01- 06 16 D78 - 83 16
15 7810201 Quản trị khách sạn -   C00 17 D01- 06 16 D78 - 83 16
16 7340406 Quản trị văn phòng A00 15 C00 17 D01- 06 16 D78 - 83 16
17 7310601 Quốc tế học A00 15 C00 17 D01- 06 16 D78 - 83 16
18 7310401 Tâm lý học A00 15 C00 17 D01- 06 16 D78 - 83 16
19 7020201 Thông tin - Thư viện A00 15 C00 17 D01- 06 16 D78 - 83 16
20 7229009 Tôn giáo học A00 15 C00 17 D01- 06 16 D78 - 83 16
21 7229001 Triết học A00 15 C00 17 D01- 06 16 D78 - 83 16
22 7229030 Văn học -   C00 17 D01- 06 16 D78 - 83 16
23 7310630 Việt Nam học -   C00 17 D01- 06 16 D78 - 83 16
24 7310301 Xã hội học A00 15 C00 17 D01- 06 16 D78 - 83 16

Theo Trang Táo - Kênh tuyển sinh

20 điểm mới được nộp hồ sơ vào Sư phạm Toán, Hóa, Anh của ĐH Sư phạm TP HCM

Trường ĐH Nha Trang công bố điểm sàn xét tuyển và điểm trúng tuyển ĐH-CĐ theo phương thức xét tuyển học bạ năm 2018