Học viện Quản lý giáo dục vừa công bố ngưỡng điểm sàn hệ đại học chính quy năm 2018 thấp nhất là 16 điểm.

>> Các trường khối công an công bố điểm sàn là 17,75

>> Xét tuyển khối trường quân sự có điểm sàn từ 15 đến 22 điểm

>> ĐH Công nghệ Thông tin TP.HCM công bố điểm chuẩn kỳ thi đánh giá năng lực năm 2018

STT Ngành Mã ngành Chỉ tiêu Tổ hợp xét tuyển Điểm sàn
1

Giáo dục học

7140101 50 A00, B00, C00, D01 17
2 Quản lý giáo dục 7140114 120 A00, B00, C01, D01 17
3 Tâm lý học giáo dục 7310403 140 A00, B00, C00, D01 16
4 Kinh tế giáo dục 7149001 50 A00, A01, D01, D10 16
5 Công nghệ thông tin 7480201 50 A00, A01, A02, D01 16
  Tổng số   400    

5 ngành trên đây không nằm trong nhóm đào tạo giáo viên. Ngưỡng điểm này không bao gồm điểm thi theo tổ hợp xét tuyển, điểm ưu tiên đối tượng, khu vực và ưu tiên xét tuyển.

Theo Giáo dục thời đại - Kênh Tuyển Sinh

>> Công bố điểm sàn Đại học Y Dược TPHCM: " 21 điểm"

>> Đại học Duy Tân thông báo điểm chuẩn vào đại học năm 2018

>> Đại học Kinh tế - Tài chính và Đại học Văn Hiến công bố điểm sàn xét tuyển năm 2018