Hiện nay, có 25 trường đại học được cấp phép để tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Chỉ tiêu đào tạo giáo viên tại các trường đại học giảm mạnh thì liệu điểm chuẩn có tăng vọt?

Chỉ tiêu đào tạo giáo viên tại các trường đại học giảm mạnh thì liệu điểm chuẩn có tăng vọt?

Chỉ tiêu tuyển sinh tại các ngành tại trường đại học năm nay giảm mạnh so với các năm trước. Vậy thì điểm chuẩn các ngành sẽ tăng vọt hay không? Cùng Kênh tuyển sinh...

Cụ thể, danh sách 25 đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam gồm:

1. Trường Đại học Sư phạm TPHCM

2. Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Huế

3. Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

4. Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

5. Đại học Thái Nguyên

6. Trường Đại học Cần Thơ

7. Trường Đại học Hà Nội

8. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

9. Trường Đại học Vinh

10. Học viện An ninh Nhân dân

25 trường được cấp phép để tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh theo khung 6 bậc - Ảnh 1

25 trường được tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh theo khung 6 bậc

11. Trường Đại học Sài Gòn

12. Trường Đại học Ngân hàng TPHCM

13. Trường Đại học Trà Vinh

14. Trường Đại học Văn Lang

15. Trường Đại học Quy Nhơn

16. Trường Đại học Tây Nguyên

17. Trường Đại học Công nghiệp TPHCM

18. Học viện Báo chí và Tuyên truyền

19. Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM

20. Học viện Khoa học quân sự

21. Trường Đại học Thương mại

22. Học viện Cảnh sát nhân dân

23. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TPHCM

24. Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM

25. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Khung ngoại ngữ (tiếng Anh) 6 bậc được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định dùng để thay thế hệ thống chứng chỉ ngoại ngữ hệ A-B-C trước đây.

Theo đó, khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được phát triển trên cơ sở tham chiếu, ứng dụng khung tham chiếu Châu Âu (CEFR) và một số khung trình độ tiếng Anh của các nước, kết hợp với tình hình và điều kiện thực tế dạy, học và sử dụng ngoại ngữ ở Việt Nam.

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc được chia làm 3 cấp (sơ cấp, trung cấp và cao cấp) và 6 bậc (từ bậc 1 đến bậc 6 và tương thích với các bậc từ A1 đến C2 trong CEFR).

> Dự kiến điểm chuẩn một số ngành tại ĐHQG Hà Nội tăng

> Các trường đại học chuẩn bị xét tuyển chính thức từ 4/9

Theo Báo Lao Động