Bắt đầu từ ngày 1/9 đến 17h ngày 3/9 thì các trường đại học cùng các đơn vị liên quan tiến hành rà soát dữ liệu trên hệ thống và chuẩn bị quy trình xét tuyển chính thức từ 4/9/2022.

Lỗi đăng ký nguyện vọng nên thí sinh trượt đại học đợt 1

Lỗi đăng ký nguyện vọng nên thí sinh trượt đại học đợt 1

Theo Bộ GD-ĐT ghi nhận thì nhiều thí sinh chưa biết cách đăng ký xét tuyển nguyện vọng online nên đã xảy ra tình huống trượt đại học lần 1.

1. Bảo mật thông tin trong quá trình xét tuyển

Theo quy trình xét tuyển đại học năm 2022, sau 17h ngày 31-8, các thí sinh hoàn tất việc thanh toán lệ phí xét tuyển trực tuyến trên hệ thống chung Bộ Giáo dục và Đào tạo, tuy nhiên đến giờ bộ vẫn chưa công bố số liệu chính thức về việc này.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa tiếp tục lưu ý các cơ sở đào tạo về công tác xét tuyển trong thời gian tới, trong đó khẳng định việc phân luồng để thí sinh nộp lệ phí xét tuyển qua Cổng dịch vụ công quốc gia vừa qua không ảnh hưởng đến kế hoạch xử lý nguyện vọng đã ban hành.

Thời gian xử lý nguyện vọng chính thức từ ngày 4-9 đến 17h ngày 15-9 theo các mốc thời gian bộ đã công bố, các trường tải dữ liệu, thông tin xét tuyển trên hệ thống, tổ chức xét tuyển, xử lý nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống để xác định nguyện vọng cao nhất trong số nguyện vọng mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.

Hiện nay, một số cơ sở đào tạo đã hình thành nhóm xét tuyển khu vực phía Bắc và phía Nam. Các nhóm cần thống nhất việc hỗ trợ lẫn nhau trong xét tuyển và lọc ảo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhóm trường phối hợp xét tuyển và tất cả các trường độc lập phải chủ động tham gia và thực hiện đầy đủ các bước trong quá trình tuyển sinh theo lịch chung.

Các trường cần tính toán việc điều chỉnh điểm dự kiến trúng tuyển, danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển sau mỗi lần lọc ảo trong nhóm và lọc ảo toàn quốc để đảm bảo danh sách chính thức trúng tuyển vào cơ sở đào tạo sau lần cuối cùng lọc ảo toàn quốc (ngày 15-9) sát với chỉ tiêu tuyển sinh của cơ sở đào tạo.

"Các cơ sở đào tạo, nhóm cơ sở đào tạo lưu ý bảo mật thông tin trong quá trình xét tuyển, xử lý nguyện vọng", bộ đặc biệt lưu ý.

Các trường đại học chuẩn bị xét tuyển chính thức từ 4/9 - Ảnh 1

Các trường đại học chuẩn bị xét tuyển chính thức từ 4/9

2. Tra cứu kết quả xét tuyển và xác nhận nhập học ngay trên hệ thống

Cũng theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, hệ thống đã được nâng cấp để đáp ứng được các thay đổi của quy chế và các văn bản quy định về tuyển sinh, qua đó thuận tiện cho thí sinh đăng ký, kiểm tra, nộp lệ phí xét tuyển.

Thí sinh đăng ký nguyện vọng trực tuyến trên hệ thống với tất cả các phương thức xét tuyển; đối với những thí sinh trúng tuyển có điều kiện có thể kiểm tra được thông tin đăng ký đã đúng với thông tin xét tuyển tại các trường; có chức năng để thí sinh có thể tra cứu để biết kết quả trúng tuyển đồng thời có thể xác nhận nhập học ngay trên hệ thống.

Hệ thống hỗ trợ các trường dữ liệu tuyển sinh để xét tuyển và xử lý nguyện vọng đăng ký xét tuyển với tất cả các phương thức xét tuyển trên hệ thống; đồng thời cung cấp thông tin về thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học vào các trường.

Theo quy chế, hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung tiến hành xử lý nguyện vọng xét tuyển, chỉ làm nhiệm vụ lọc bỏ những thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng cao hơn vào trường khác ra khỏi danh sách trúng tuyển dự kiến mà các trường gửi lên hệ thống.

Bộ cũng yêu cầu các trường phải triệt để tuân thủ: danh sách thí sinh trúng tuyển chính thức vào trường là danh sách thí sinh được hệ thống xử lý nguyện vọng xét tuyển gửi lại trường lần cuối (trên cơ sở danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển do trường tải lên hệ thống), không được điều chỉnh danh sách trúng tuyển chính thức này.

Theo quy định, đối với thí sinh đã đáp ứng đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm, các trường không được xét lại mà phải tải danh sách lên hệ thống để xử lý nguyện vọng cùng với các đối tượng xét tuyển khác.

3. Quy trình tổ chức xét tuyển, xử lý nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống

• Từ 7h ngày 4-9 đến 17h ngày 9-9: các trường tải cơ sở dữ liệu trên hệ thống và tổ chức xét tuyển.

• Từ 7h đến 11h ngày 10-9: tải kết quả xét tuyển lần 1 (tất cả các phương thức tuyển sinh) của các trường lên hệ thống.

• 14h ngày 10-9: bộ trả kết quả xử lý nguyện vọng lần 1; các trường tải về kết quả xử lý nguyện vọng lần 1.

• Từ ngày 11-9 đến ngày 15-9: sẽ có thêm 5 lần xử lý nguyện vọng tương tự với quy trình mỗi ngày giống như lần 1.

• Trước 17h ngày 17-9: các trường nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống; rà soát và công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.

> Gần 4000 thí sinh đăng ký nguyện vọng mới khi mở lại hệ thống

> Bộ GD&ĐT hỗ trợ tối đa những thí sinh chưa đăng ký nguyện vọng vì lý do ngoài mong muốn

Theo Báo Tuổi Trẻ