Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa thông báo điều chỉnh kế hoạch trở lại học tập trung với các hệ lớp.

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2021

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2021

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2021 cao nhất ở ngành ngành Truyền thông đa phương tiện tổ hợp C15 với 28,6 điểm, tính theo thang điểm 30.

Theo đó, từ ngày 28/2, các lớp nghiên cứu sinh, cao học chuyển sang học trực tiếp. Các lớp đại học chương trình liên kết quốc tế, hệ vừa làm vừa học tại học viện trở lại trường từ 7/3. Đối với các lớp đại học vừa làm vừa học ngoài địa bàn Hà Nội, căn cứ tình hình dịch Covid-19 của từng địa phương, giám đốc học viện sẽ có chỉ đạo cụ thể.

Trong khi đó, sinh viên đại học chính quy chất lượng cao K39, K40 bắt đầu học tập trung từ ngày 14/2. Từ 21/3, sinh viên đại học chính quy hệ chuẩn từ K38 đến K41, lớp chất lượng cao K41 đi học trở lại.

Sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền học trực tiếp từ 14/3 - Ảnh 1

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thay đổi thời gian học trực tiếp

Học viện lưu ý với K38, các lớp có lịch học học phần thay thế khóa luận kết thúc vào ngày 25/3 tiếp tục hoàn thành lịch học theo hình thức trực tuyến. Sinh viên hệ chuẩn và chất lượng cao có lịch thực hiện khóa luận/tác phẩm tốt nghiệp, đi thực tập tốt nghiệp, học các học phần thay thế khóa luận từ ngày 21/3 triển khai theo hình thức trực tiếp.

Trước đó, ngày 9/2, Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo cho các lớp nghiên cứu sinh, cao học, hệ vừa làm vừa học tại học viện chuyển sang học trực tiếp từ ngày 14/2.

Các lớp đại học chính quy tập trung hệ chuẩn và hệ chất lượng cao K38 trở lại trường từ ngày 21/2. Lịch học tập trung của sinh viên đại học chính quy tập trung hệ chất lượng cao từ K39 đến K40, các lớp đại học chương trình liên kết quốc tế bắt đầu từ ngày 28/2. Các lớp đại học chính quy tập trung hệ chuẩn từ K39 đến K41, hệ chất lượng cao K41 đi học từ ngày 7/3.

Tuy nhiên, ngày 18/2, Học viện Báo chí và Tuyên truyền ra thông báo khẩn, tạm dừng việc học trực tiếp, chuyển toàn bộ sang học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới do tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội diễn biến phức tạp.

Tuyển sinh 2021: Học viện Báo chí và Tuyên truyền lùi lịch thi năng khiếu

Tuyển sinh 2021: Học viện Báo chí và Tuyên truyền lùi lịch thi năng khiếu

Mới đây, Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo hoãn kỳ thi năng khiếu do tình hình dịch COVID-19 phức tạp. Đây là lần thứ 2 nhà trường tạm lùi kỳ thi riêng.

Theo ZING News