8 cách để tránh kiệt sức khi vừa start-up

8 cách để tránh kiệt sức khi vừa start-up

Khi vừa start-up, bạn nên sắp xếp danh sách những công việc quan trọng, đồng thời xác định yếu tố gây stress để có phương hướng xử lý hiệu quả.
Làm thế nào để xây dựng các mối quan hệ trong công ty mới?

Làm thế nào để xây dựng các mối quan hệ trong công ty mới?

Để xây dựng mối quan hệ tích cực trong công ty mới, nhân viên cần hiểu điểm mạnh và điểm yếu của bản thân, đồng thời học cách lắng nghe...