Spring into Action, No spring chicken, A spring in someone’s step... là một số thành ngữ tiếng Anh phổ biến về mùa xuân.

Tổng hợp bộ từ vựng Tiếng Anh chủ đề Bóng Đá

Tổng hợp bộ từ vựng Tiếng Anh chủ đề Bóng Đá

Bóng đá là môn thể thao vô cùng nổi tiếng. Vì vậy hãy cùng bỏ túi bộ từ vựng Tiếng Anh của môn thể thao này để tự tin trò chuyện với bạn bè về...

Mặc dù bạn có thể tìm thấy các thành ngữ tiếng Anh về mọi mùa trong năm, nhưng mùa xuân là mùa có nhiều thành ngữ nhất. Hầu hết các thành ngữ tiếng Anh có liên quan đến mùa xuân phản ánh sự tràn đầy năng lượng và sinh sôi của mùa xuân. Sau đây là những thành ngữ tiếng Anh lấy cảm hứng từ mùa xuân.

Những thành ngữ Tiếng Anh phổ biến nhất về mùa xuân - Ảnh 1

Cùng tìm hiểu một số thành ngữ Tiếng Anh về mùa xuân

1. Những thành ngữ Tiếng Anh về mùa xuân

#1. Full of the joys of spring: Rất vui và nhiệt tình

#2. No spring chicken: Một người không còn trẻ nữa

#3. Spring a leak: Rò rỉ lan rộng (ban đầu là một cụm từ trong sử dụng hải lý, đề cập đến các loại gỗ đang bung ra khỏi vị trí)

#4. Spring back: Phục hồi nhanh và hoàn toàn

#5. Spring clean: Làm sạch kỹ một chỗ, đặc biệt vào mùa xuân

#6. Spring fever: Trải nghiệm cảm giác bồn chồn của nhiều người vào lúc mùa xuân bắt đầu.

#7. Spring for something: Đối xử với ai đó bằng cách trả tiền cho cái gì đó.

#8. Spring (forth) from someone or something: Tràn ra từ ai đó hoặc cái gì đó

#9. Spring in one’s step: Người trông vui vẻ và đầy năng lượng

#10. Spring into action: Làm một cái gì đó nhanh chóng và tràn đầy năng lượng

#11. Spring something on someone: Làm ai đó bất ngờ với điều gì đó; Chơi xỏ một ai đó.

#12. Spring to mind: Ngay lập tức nghĩ đến ai đó hay cái gì đó

#13. Spring to one’s feet: Đứng lên thật nhanh

#14. Spring to someone’s defence: Đi nhanh để bảo vệ ai đó

#15. Spring to life: Đột ngột sống lại hoặc hoạt động

2. Bài tập vận dụng

1. As soon as the boss came in the door, everyone ______________.

2. I don’t know how old Mike is, but obviously he is ______________.”

3. He’s had a __________ since he met Joanna.

4. Say the word “Australia” and a vision of beaches and blue seas immediately ____________.

5. After about eight o’clock the city ___________.

6. The cat sprang out of the closet when I opened the door.

7. I hope he’s not going to _________ any crazy __________ on us at the meeting this morning.

8. He bounced into his office, full of _______________.

9. I gave the kitchen a ____________ at the weekend

10. ‘A few kids had ___________ and thought was a good reason to skip finals, but I went to school every single day.’

Theo Kênh Tuyển Sinh tổng hợp