Trong 5 tháng đầu năm 2018, 4 Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục Việt Nam đã công khai kết quả công tác kiểm định chất lượng của 117 cơ sở giáo dục.

Làm sao để xóa độc quyền sách giáo khoa từ Bộ?

Sở GD&ĐT TPHCM: Không báo cáo thành tích trong lễ khai giảng

Phân tích kết quả của 117 trường đại học / học viện đã được kiểm định chất lượng và công khai kết quả trên trang thông tin điện tử, báo cáo của Giáo sư Bành Tiến Long (Nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT) và cộng sự Tạ Thị Thu Hiền tại Hội thảo giáo dục 2018 tổ chức mới đây cho thấy một số vấn đề tồn tại chủ yếu mà các trường đại học cần tập trung cải thiện chất lượng như sau:

Quản trị đại học và tổ chức quản lý trường đại học

Vấn đề về quản trị đại học và tổ chức quản lý trường đại học: Có 36% trường đại học được đánh giá chưa có cơ cấu tổ chức đáp ứng các quy định của Điều lệ trường đại học và các quy định khác của pháp luật có liên quan như:

Chưa thành lập Hội đồng trường, Hội đồng khoa và một số tổ chức khác đúng quy định. Một số trường chưa cập nhật và xây dựng quy chế về tổ chức và hoạt động theo đúng quy định hiện hành…

34% trường chưa đáp ứng được các yêu cầu về chiến lược - kế hoạch phát triển và biện pháp giám sát, đánh giá việc thực hiện các kế hoạch, chiến lược.

Chương trình đào tạo

Những điểm tồn tại khiến các cơ sở giáo dục tại Việt Nam không đạt chất lượng

15,4% trường đại học được đánh giá chưa thiết kế theo quy định đối với các chương trình đào tạo thường xuyên, chưa đảm bảo chất lượng đào tạo đối với các chương trình đào tạo này. Có 65% trường chưa thực hiện việc định kỳ đánh giá chương trình đào tạo và thực hiện cải tiến chất lượng dựa trên kết quả đánh giá.

Việc rà soát, điều chỉnh các chương trình đào tạo cũng chưa được thực hiện đầy đủ và nghiêm túc theo đúng các quy định của Bộ GD&ĐT.

43% cơ sở giáo dục được đánh giá chưa đáp ứng yêu cầu chương trình đào tạo có mục tiêu rõ ràng, cụ thể, cấu trúc hợp lý, được thiết kế một cách hệ thống, đáp ứng yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng của đào tạo trình độ đại học và đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực của thị trường lao động.

Hoạt động đào tạo

Khi triển khai hoạt động đào tạo, phương pháp và quy trình kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học chưa thật sự được các trường đại học chú trọng, có 44% trường đại học chưa đáp ứng các yêu cầu của tiêu chí này.

Việc lấy ý kiến của người học, nhà sử dụng lao động và các bên liên quan để làm căn cứ điều chỉnh chương trình đào tạo cũng chưa thật sự được các trường chú trọng, có đến 33% trường đại học chưa đáp ứng được các yêu cầu của tiêu chí này.

Đội ngũ giảng viên

55% trường đại học được đánh giá chưa đáp ứng đủ số lượng giảng viên để thực hiện chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học; tỷ lệ trung bình sinh viên/ giảng viên của một số ngành đào tạo quá cao.

Những điểm tồn tại khiến các cơ sở giáo dục tại Việt Nam không đạt chất lượng

26% trường được đánh giá có đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên chưa được đảm bảo cân bằng về kinh nghiệm công tác chuyên môn và trẻ hoá theo quy định. Đặc biệt, có 43% trường được đánh giá có đội ngũ giảng viên chưa đảm bảo trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo theo quy định, một số giảng viên chưa giảng dạy theo chuyên môn được đào tạo; chưa đảm bảo cơ cấu chuyên môn và trình độ theo quy định; trình độ ngoại ngữ, tin học chưa đáp ứng yêu cầu về nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Đồng thời, có đến 35% cơ sở giáo dục chưa đáp ứng được yêu cầu về đội ngũ cán bộ quản lý có phẩm chất đạo đức, năng lực quản lý chuyên môn, nghiệp vụ và hoàn thành nhiệm vụ được giao

Nghiên cứu khoa học

Điểm tồn tại lớn nhất là các trường đại học là có nhiều đề tài, dự án chưa được thực hiện và nghiệm thu theo kế hoạch.

Hơn nữa, tính ứng dụng và chuyển giao của các đề tài Khoa học công nghệ còn yếu, thể hiện ở nguồn thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ còn thấp. Các trường đại học cũng chưa thực hiện đầu tư cho nghiên cứu khoa học theo đúng quy định…

Thư viện và diện tích sử dụng đất

Một số vấn đề tồn tại nữa liên quan đến thư viện và diện tích sử dụng đất của trường đại học. Có 66% trường được đánh giá chưa đáp ứng yêu cầu của tiêu chí thư viện của trường đại học.

Những điểm tồn tại khiến các cơ sở giáo dục tại Việt Nam không đạt chất lượng

55% trường được đánh giá chưa có đủ diện tích sử dụng đất theo quy định; diện tích mặt bằng tổng thể chưa đạt mức tối thiểu theo quy định.

Tài chính

Sự phân bổ, sử dụng tài chính hợp lý, minh bạch và hiệu quả cho các bộ phận và các hoạt động của trường đại học cũng chưa được đảm bảo.

Đặc biệt, phần lớn các cơ sở giáo dục được đánh giá chưa đảm bảo được phân bổ tài chính cho các hoạt động nghiên cứu khoa học theo các yêu cầu quy định.

Giáo dục và Thời đại - Kênh Tuyển Sinh

Giáo viên mầm non đã về hưu nên được hưởng chế độ, chính sách của Nhà nước!

Có nên hay không việc bỏ kỳ thi THPT Quốc Gia